Na obsah stránky

Jazyk:
 

Systém integrované sociální intervence / SISI

Projekt SISI - Systém integrované sociální intervence - je novým projektem dlouhodobého, systematického a komplexního boje proti sociálně-patologickým jevům. Na území MČ P11 je financován z rozpočtu MČ P11 a je součástí konceptu Bezpečné Jižní město.

Systém integrované sociální intervence SISIm

Realizátorem projektu SISI je společnost ABI Special, s.r.o.

Smyslem projektu SISI je za pomoci různorodých a vzájemně provázaných nástrojů (respektive činností, aktivit a nastavených opatření) předcházet, účinně řešit a eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů. Těmi se rozumí rizikové chování, v dlouhodobém hledisku pak zejména u dětí a mládeže. Činnosti SISI jsou zaměřeny především na odkrývání latentního a zatím nezachyceného rizikového chování tak, aby byla nastavena účinná opatření a pomoc již na samém počátku problému a v ideálním případě se tak problému zabránilo.

SISI považuje za důležité systematicky pracovat právě s touto cílovou skupinou ještě ve chvíli, kdy se projev rizikového chování nestal natolik závažný, aby se dostal do oficiálních evidencí orgánů sociálně-právní ochrany, či orgánů jinak veřejně činných. SISI se tak snaží působit ve všech oblastech a všemi cestami, aby zachytil co nejvíce možností působit osvětově, preventivně či situačně intervenčně v oblasti problematiky rizikového chování, a to zejména dětí a mladistvých.

Na úrovni bezpečnostní části projektu, kde je řešena viditelná forma rizikového chování, pak cílovou skupinu netvoří jenom děti, rodiče a pedagogický personál, ale všechny osoby vykazující rizikové chování či tímto rizikovým chování ohrožené - tedy např. osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách či osoby znečišťující danou lokalitu nebo se dopouštějící vandalismu apod. V takových případech jsou prostřednictvím nástrojů statické fyzické ostrahy uplatňována také drobná represivní opatření. V řadě případů ve smyslu důsledného vymáhání veřejného pořádku a dodržování platných právních norem úzce spolupracujeme s MP či PČR. Tyto represivní činnosti a opatření jsou intenzivně podpořeny uváděnými preventivními a intervenčními aktivitami.

Vždy je důsledně dodržováno pravidlo, že je dříve nabídnuta pomoc a podpora. V případě, že však osoba (např. osoby bez přístřeší znečišťující své okolí, děti trávící neorganizovaně svůj volný čas a porušující veřejný pořádek apod.) pomocnou ruku nepřijme a dále se dopouští protiprávního jednání, je důsledně proti takovémuto jednání postupováno.

Vycházeje při tom z notoricky známé myšlenky, že právo a svoboda jednoho končí tam, kde jsou narušována práva a svobody ostatních a že ostatní občané Prahy 11, kteří se chovají řádně a z jejichž peněz jsou financovány např. opravy majetku poničeného vandalismem či znečištěného, mají právo nebýt znevýhodňováni a mají právo, aby v jejich MČ byla zajištěna bezpečnost a pořádek.

více informací na www.sisipraha.cz

ikona souboruLetákSISI.pdf

19.9.2008 - aktualizováno 12.11.2010 13:51:39 | přečteno 12570x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load