Na obsah stránky

ENDE
 

Regenerace Jižního Města

Regenerace Jižního Města je proces, ve kterém městská část Praha 11 usiluje o celkové zlepšení kvality života v sídlišti zvýšením standardu bydlení, zlepšením funkční i estetické kvality objektů a vnějšího prostředí z hlediska každodenního života obyvatel. Regenerace se týká celého obytného prostředí sídliště, nebytových objektů, zeleně, veřejných prostor, komunikací, parkovišť a prostor pro volnýčas.

regjiznihomestam

Studie Regenerace Jižního Města

  • studie vypracovaná v roce 2001, která se stala základem systematické přípravy procesu regenerace
  • stanovuje hlavní zásady regenerace a zároveň slouží jako podklad pro konkrétní projekty a pro účast na státních programech podpory regenerace sídlišť
  • s vybranými částmi studie je možné se seznámit i na internetových stránkách www.praha11.cz nebo na odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11

Regenerace bytových domů

  • regenerace bytových domů ve vlastnictví městské části Praha 11 se provádí postupně a blíží se k závěru
  • v roce 1997 byla zahájena kompletní regenerace domů, která zahrnuje zateplování objektů, opravy fasád, výměny oken, opravy a zateplování střech, odstraňování technických závad, potřebné opravy rozvodů a další účelné úpravy

Regenerace obytného prostředí

  • regenerace se týká i celého obytného prostředí sídliště - zeleně, veřejných prostor, komunikací, parkovacích míst
  • hlavními úkoly jsou kultivace venkovních prostor, doplnění chybějících funkcí, zajištění bezpečnosti, optimalizace dopravního řešení včetně parkování, orientace v prostoru sídliště a zvýšení atraktivity prostředí

Soutěž Regenerace Jižního Města

  • do nultého ročníku soutěže o nejlépe zrekonstruované panelové domy se v roce 2008 přihlásilo 20 subjektů
  • hodnotící komise vybrala a ohodnotila tři nejlépe odvedené práce při realizaci regenerace panelového bytového domu na území MČ Praha 11

Fond podpory regenerace MČ Praha 11

  • za účelem urychlení oprav a regenerace soukromých panelových domů vytvořila městská část Praha 11 Fond podpory regenerace, který slouží k poskytování fi nančních půjček, nevratných fi nančních výpomocí, k úhradám úroků z úvěru a k poskytování darů

Více informací najdete na Regenerace Jižního Města

ikona souboruRegenerace Jižního Města

19.9.2008 | přečteno 10300x | Bc. David Salát

Navigace

 
load