Otevřený úřad / Informační a antikorupční linka

Otevřený úřad / Informační a antikorupční linka představuje novou službu občanům. Posláním této služby je přijímat podněty, stížnosti a další informace od občanů, zpracovávat je, evidovat a předávat příslušným útvarům k řešení. Otevřený úřad poskytuje poradenské služby i v otázkách týkajících se projektu Bezpečné Jižní Město.

Otevřený úřadm

Základní úkoly Otevřeného úřadu

 • Provoz nezávislé informační a antikorupční linky
  - příjem oznámení, podnětů a stížností jak od fyzických a právnických osob, tak i od zaměstnanců úřadu ve formě osobního, telefonického, e-mailového či poštovního kontaktu
  - přesná a jednotná evidence podání i odpovědí
 • Informační listy
  - vytváření a aktualizace informačních listů v písemné i elektronické podobě, které budou sloužit jako jednoduchý dokument k poskytování informací o konkrétních správních činnostech úřadu a právech a povinnostech občanů
  - dosud bylo vytvořeno 66 informačních listů, které pokrývají většinu svěřené agendy Úřadu MČ Praha 11
 • Poradenská činnost občanského poradce
  - poskytování rad a informací občanům v Informačním centru v prostorách určených Úřadem městské části Praha 11

Informační a antikorupční linka

 • další nástroj, jehož prostřednictvím se mohou obyvatelé Jižního Města dovolávat svých práv ve vztahu k Úřadu městské části Praha 11
 • bezplatná telefonní linka je v provozu od března 2007 a jejím prostřednictvím bylo dosud přijato téměř tři tisíce podání, podnětů či stížností, přičemž 71 % podání odeslaných odpovědným úředníkům bylo vyřízeno ve zkrácených třídenních lhůtách

Každý podnět občana je prostřednictvím Otevřeného úřadu pečlivě zaevidován, odborně vyškolení pracovníci sledují plnění termínů vyřízení jednotlivých podání a stěžovatelé jsou o vyřízení svého podání zpětně informováni. Informační a antikorupční linka je na úřadu nezávislá a je provozována společností ABL, která byla vybrána ze tří účastníků výběrového řízení. Obyvatelé mají rovněž možnost psát své podněty, připomínky či stížnosti na e-mailovou adresu, která je provozována obdobným způsobem jako bezplatná telefonní linka.

Kontakty: Bezplatná linka: 800 104 300
E-mailová adresa: otevrenyurad@p11.mepnet.cz

ikona souboruOtevřený úřad / Informační a antikorupční linka

Vytvořeno 19.9.2008 | přečteno 9479x | Ing. David Salát
load