Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Drogová prevence

V poslední době se bohužel alarmujícím způ sobem zvyšuje užívání alko holu a tabáku, zneužívání léků a první a opakované zkušenosti s nealkoholickými a netabákovými drogami mezi dětmi a mládeží. Úřad městské části Praha 11 intenzivně podporuje především primární drogovou prevenci, která by měla zejména zabránit mladistvým v kontaktu s drogami.

Drogová prevencem

Nástroje drogové prevence

 • kamerový systém MČ Praha 11 a monitoring jeho výstupů
 • Systém integrované sociálni intervence / SISI
 • pasportizace bytů na Jižním Městě
 • projekt Prevence kriminality
 • sociální inkluze (organizace příměstských táborů a ozdravných pobytů pro děti, zájmové aktivity - KC Zahrada)
 • životní prostředí a sport (dětská hřiště, veřejná multifunkční sportoviště, cyklostezky)
 • preventivní přednášky na školách pořádané o.s. Život bez závislosti
 • komplexní program prevence na ZŠ fi nancovaný Úřadem MČ Praha 11
 • podpora činnosti nízkoprahových klubů pro mládež (o.s. Proxima Sociale, Jižní Pól, Marína, Ymkárium, Dixie, Laso)

Příměstské tábory

 • jednodenní tábory pro děti z jihoměstských ZŠ ve věku 6 - 15 let, pořádané v době letních prázdnin ve všedních dnech, kdy jsou rodiče v zaměstnání
 • městská část Praha 11 poskytuje na tyto tábory fi nanční příspěvek
 • denní program probíhá pod vedením zkušených lektorů a zahrnuje sport, kulturu, zábavu a řadu dobrodružství
 • cena zahrnuje 2x denně stravu, pitný režim, vstupy, dopravu a bohatý zábavný program

Ozdravné pobyty v přírodě

 • pobyty v lokalitě přehrady Lipno určené pro děti ze základních škol
 • součástí pobytu je i netradiční program zahrnující např. hry na týmovou
 • spolupráci, nízké a vysoké lanové překážky, kondiční cvičení, míčové a sportovní hry či sociohry

Kontakty na nízkoprahové kluby
Jižní pól, Proxima Sociale, o. s., Malenická 1784, 148 00 Praha 4
Tel.: 272 916 482, www.proximasociale.cz

Ymkárium, YMCA Praha, o. s., Modletická 1401 (vchod C), 149 00 Praha 11
Tel.: 267 913 338, 732 179 042, www.ymkarium.ymca.cz

Dixie, YMCA Praha, o. s., Modletická 1401, vchod A, 149 00 Praha 11
Tel.: 777 323 779 , www.praha.ymca.cz

ikona souboruDrogová prevence

19.9.2008 | přečteno 10290x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
Boris Jirků: Z cest
Bytová komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka
Svěcení jara
Melodie pro každého
Nedělní pohádka pro děti: Pinocchio
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
Čarodějnice na Chodovské tvrzi
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load