Doprava v klidu / obytné zóny

Posláním projektu Doprava v klidu / Obytné zóny je řešit co nejefektivněji problémy, které vznikají v důsledku přetížení komunikační sítě na území Jižního Města a usilovat o zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku.

Doprava v klidu Obytné zónym

Důsledkem přetížené komunikační sítě je zejména omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které představuje vysoké riziko nedostupnosti pro zásahová vozidla zdravotnické záchranné služby, hasičů, Policie ČR a městské policie. Nedostupnost pro zásahová vozidla představuje nepřípustné riziko ohrožení bezpečnosti a ochrany osob a jejich majetku. Městská část řeší tento problém především prostřednictvím zavádění obytných zón a vyčleňování vyznačených parkovacích ploch.

Omezení, která zřízení obytných zón přináší pro motoristy

  • v obytných zónách, tj. zónách označených svislou dopravní značkou IP26a, platí dle § 39 zákona o pozemních komunikacích 361/2000 Sb. v platném znění změněný dopravní režim, jehož součástí je i omezení maximální rychlosti na 20 km/h a povolení stání motorových vozidel jen na vyznačených parkovacích stáních

Přínosy zřízení obytných zón

  • zklidnění dopravy
  • zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany majetku
  • snížení emisí a rozšíření výměry oddechových a hracích ploch ve vnitroblocích
  • zřízení obytných zón doprovázené vyčleněním vyznačených parkovacích ploch povede v konečném důsledku k navýšení počtu legálních parkovacích míst
  • zajištění průjezdu vozidel Integrovaného záchranného systému

ikona souboruDoprava v klidu / obytné zóny

Vytvořeno 19.9.2008 | přečteno 11402x | Ing. David Salát
load