Bezpečnostně krizová prevence

Bezpečnostně krizová prevence představuje soubor opatření a zásad chování při neobvyklých situacích ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí.

Bezpečnostně krizová prevencem

Cíle bezpečnostně krizové prevence

 • systematické preventivní vzdělávání občanů v dané problematice ochrany obyvatel a civilní ochrany
 • poskytování návodů a rad, jak se ve výjimečných situacích správně zachovat
 • upozornění na možná ohrožení a způsoby ochrany před jejich následky

Vybrané obecné zásady chování ve výjimečných situacích

 • respektujte a aktivně vyhledávejte informace z ofi ciálních zdrojů (televize, rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele, atd.)
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • netelefonujte zbytečně, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve vašem okolí a neopomeňte osoby nevidomé a neslyšící
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • pomáhejte lidem ve vašem okolí, zejména starým, nemocným a nemohoucím občanům
 • vždy upřednostňujte ochranu života a zdraví před ochranou majetku
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Telefonní čísla tísňového volání

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 156
 • Evropské tísňové volání: 112

Komunikaci Bezpečnostně krizové prevence zajišťuje
Centrum pro bezpečný stát, o. s.

Více informací naleznete na www.ochranaobyvatel.cz

ikona souboruBezpečnostně krizová prevence

Vytvořeno 19.9.2008 | přečteno 9480x | Ing. David Salát
load