Bezpečné přechody

Přechody pro chodce jsou bohužel místem častého výskytu dopravních nehod. Viníkem nehody může být jak řidič motorového vozidla, tak i nepozorný chodec. Cílem tohoto projektu je vyhledávání rizikových přechodů a zvyšování jejich bezpečnosti.

Bezpečné přechodym

Zástupci územního rozvoje městské části Praha 11 vyzvali k aktivní účasti občany a ve spolupráci s nimi vyhledávají nebezpečné přechody pro chodce, u kterých následně dochází k lepšímu zabezpečení.

Úkoly projektu Bezpečné přechody

  • podrobné zmapování stavu přechodů na území MČ Praha 11
  • odhalení problematických a nebezpečných míst a identifi kace nebezpečných přechodů
  • maximální zaměření na bezpečnostní prvky
  • návrh a zajištění investičně a provozně vhodného zabezpečení

Kritéria pro posuzování bezpečnosti přechodu

  • výskyt a vhodnost umístění přechodu
  • rozhledové poměry
  • kvalita značení
  • úroveň a množství bezpečnostních prvků (osvětlení, zpomalovací prahy, zvýraznění dopravního značení, úprava jízdních pruhů, omezení rychlosti apod.)

O pravidlech bezpečného chování na přechodech se mohou občané a hlavně děti v základních a mateřských školách dozvědět i na akcích Promo teamu, realizovaných v rámci projektu BESIP.

Více informací naleznete na

ikona souboruBezpečné přechody

Vytvořeno 19.9.2008 | přečteno 9693x | Ing. David Salát
load