Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Ukončení projektu GOVERNEE

Cílem projektu GovernEE bylo hledání řešení nedostatků energetické účinnosti veřejných a historických budov. Závěrečná konference tohoto projektu představující jeho hlavní výsledky se konala 3. července 2013 v maďarském městě Hódmezővásárhely.

3. července 2013 proběhla v Maďarsku závěrečná konference projektu s názvem „Energeticky efektivní budovy: v době ekonomické krize ještě důležitější?” Energeticky efektivní budovy byly námětem mezinárodní konference, která sloužila jako oficiální ukončení tříletého projektu nadnárodní spolupráce zaměřeného na „správnou správu“ (Good Governance) v oblasti energetické účinnosti, z čehož byl také odvozen akronym projektu GovernEE.
Projekt, vedený jihomaďarským městem Hódmezővásárhely a realizovaný za spolupráce 5 evropských zemí, byl financován v rámci Operačního programu Central Europe a jeho celkový rozpočet činil 2 172 324 EUR. Cílem projektu bylo zpracování opatření energetické účinnosti testovaných pomocí pilotních projektů, které by výrazně přispěly ke snížení spotřeby energií ve veřejných budovách. Zvláštní důraz byl kladen na zvýšení veřejného povědomí a propojení mezinárodních znalostí a zkušeností při plánování městského rozvoje partnerských měst, tak aby byla garantována udržitelnost projektových výsledků. Na základě společně vytvořených pokynů a osnov byl proces doprovázen řadou školení a coachingů na témata v oblasti energetické účinnosti organizovaných pro osoby s rozhodovacími pravomocemi, tj. starosty, zástupce starostů, vedoucí příslušných odborů veřejné správy, energetické experty a odborníky v oblasti městského plánování pěti partnerských zemí.
Města, jejich části a organizace zapojené do projektu (Hódmezővásárhely z Maďarska; Quedlinburg a Burgenlandkreis z Německa; Městská část Praha 11 z České republiky; Bologna a CETA z Itálie a CERE z Rakouska) dále vytvořily tzv. Local Energy Efficiency Action Plans (Místní akční plány energetické účinnosti) jako základ pro budoucí intervence a organizovaly tzv. Energy Days, jejichž účelem bylo informovat a oslovit místní obyvatele, vzdělávací instituce a občanské společnosti a zvýšit tak jejich povědomí o dané problematice. Energetická účinnost je důležitým tématem evropské agendy již po desetiletí. Vzhledem k tomu, že 40 % konečného množství evropské spotřeby energie je vytvářeno budovami, a budovy ve veřejném majetku reprezentují 12 % stavebního fondu EU, je zlepšování energetické účinnosti ve veřejných budovách považováno za vysokou prioritu v rámci této agendy. Úspor nákladů lze dosáhnout zintenzivněním použití místní geotermální energie představujících jednu pětinu celkových energetických nákladů města, ale především zlepšováním energetické náročnosti stávajících budov. Díky inteligentnímu systému monitorujícímu spotřebu energie, který byl implementován v městech Hódmezővásárhely, Burgenlandkreis a Praha v rámci projektu GovernEE, může být spotřeba energie ve veřejných budovách snížena o 5-10 %. Dalších úspor může být dosaženo zvýšením energetického povědomí „větších“ uživatelů (veřejné budovy, veřejnost). Úspěšná kampaň (12 Energy Days a 6 místních showroomů představujících dobré příklady energetických úspor) velice přispěla k dosažení dalších úspor, které nelze podceňovat.

Za účelem šíření výsledků projektu bylo na závěrečno konferenci pozváno několik mezinárodních řečníků, aby promluvili o klíčových záležitostech týkajících se energetické účinnosti v rámci závěrečné konference konané 3. července 2013 v městě Hódmezővásárhely: po uvítací řeči pana Istvána Almásiho, starosty města Hódmezővásárhely, diskutovali řečníci na témata dotýkající se střední Evropy. Pan Szilárd ÁRVAY, vedoucí poradce velvyslance pro energetickou bezpečnost, zdůraznil klíčové záležitosti z hlediska rozvojové strategie a pan Hen Gerritse, nizozemský odborník na strategii financování EU, představil finanční aspekty. Odborná a strategická doporučení, která měla za cíl zlepšit „good governance“ a která byla vypracována a testována v rámci projektu partnerskými městy a institucemi, byla představena mezinárodními řečníky z Itálie. Účastníci se také podělili s veřejností o dobré i špatné zkušenosti a úspěšné „příběhy“. Výzkumníci z Technické univerzity v Budapešti v Maďarsku debatovali o záležitostech souvisejících s tendencemi rehabilitace dědictví ve střední Evropě a ochrany kulturního dědictví ve vztahu k aspektům energetické účinnosti – téma, které je důležité nejenom pro maďarské hostící město, ale pro celou oblast střední Evropy. Konference byla ukončena diskusí u kulatého stolu a slavnostním podpisem Deklarace starostů a správců partnerských měst.

Projekt GovernEE je realizován v rámci programu Central Europe a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací na: www.central2013.eu

Celkový rozpočet projektu: 2 172 324 Euro Pro více informací navštivte: www.governeeproject.eu

Governee LOGO VEGLEGES CURVElogos CEEUerdf forweb 01

1.8.2013 8:50:01 | přečteno 4476x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load