Ukončení projektu GOVERNEE

Cílem projektu GovernEE bylo hledání řešení nedostatků energetické účinnosti veřejných a historických budov. Závěrečná konference tohoto projektu představující jeho hlavní výsledky se konala 3. července 2013 v maďarském městě Hódmezővásárhely.

3. července 2013 proběhla v Maďarsku závěrečná konference projektu s názvem „Energeticky efektivní budovy: v době ekonomické krize ještě důležitější?” Energeticky efektivní budovy byly námětem mezinárodní konference, která sloužila jako oficiální ukončení tříletého projektu nadnárodní spolupráce zaměřeného na „správnou správu“ (Good Governance) v oblasti energetické účinnosti, z čehož byl také odvozen akronym projektu GovernEE.
Projekt, vedený jihomaďarským městem Hódmezővásárhely a realizovaný za spolupráce 5 evropských zemí, byl financován v rámci Operačního programu Central Europe a jeho celkový rozpočet činil 2 172 324 EUR. Cílem projektu bylo zpracování opatření energetické účinnosti testovaných pomocí pilotních projektů, které by výrazně přispěly ke snížení spotřeby energií ve veřejných budovách. Zvláštní důraz byl kladen na zvýšení veřejného povědomí a propojení mezinárodních znalostí a zkušeností při plánování městského rozvoje partnerských měst, tak aby byla garantována udržitelnost projektových výsledků. Na základě společně vytvořených pokynů a osnov byl proces doprovázen řadou školení a coachingů na témata v oblasti energetické účinnosti organizovaných pro osoby s rozhodovacími pravomocemi, tj. starosty, zástupce starostů, vedoucí příslušných odborů veřejné správy, energetické experty a odborníky v oblasti městského plánování pěti partnerských zemí.
Města, jejich části a organizace zapojené do projektu (Hódmezővásárhely z Maďarska; Quedlinburg a Burgenlandkreis z Německa; Městská část Praha 11 z České republiky; Bologna a CETA z Itálie a CERE z Rakouska) dále vytvořily tzv. Local Energy Efficiency Action Plans (Místní akční plány energetické účinnosti) jako základ pro budoucí intervence a organizovaly tzv. Energy Days, jejichž účelem bylo informovat a oslovit místní obyvatele, vzdělávací instituce a občanské společnosti a zvýšit tak jejich povědomí o dané problematice. Energetická účinnost je důležitým tématem evropské agendy již po desetiletí. Vzhledem k tomu, že 40 % konečného množství evropské spotřeby energie je vytvářeno budovami, a budovy ve veřejném majetku reprezentují 12 % stavebního fondu EU, je zlepšování energetické účinnosti ve veřejných budovách považováno za vysokou prioritu v rámci této agendy. Úspor nákladů lze dosáhnout zintenzivněním použití místní geotermální energie představujících jednu pětinu celkových energetických nákladů města, ale především zlepšováním energetické náročnosti stávajících budov. Díky inteligentnímu systému monitorujícímu spotřebu energie, který byl implementován v městech Hódmezővásárhely, Burgenlandkreis a Praha v rámci projektu GovernEE, může být spotřeba energie ve veřejných budovách snížena o 5-10 %. Dalších úspor může být dosaženo zvýšením energetického povědomí „větších“ uživatelů (veřejné budovy, veřejnost). Úspěšná kampaň (12 Energy Days a 6 místních showroomů představujících dobré příklady energetických úspor) velice přispěla k dosažení dalších úspor, které nelze podceňovat.

Za účelem šíření výsledků projektu bylo na závěrečno konferenci pozváno několik mezinárodních řečníků, aby promluvili o klíčových záležitostech týkajících se energetické účinnosti v rámci závěrečné konference konané 3. července 2013 v městě Hódmezővásárhely: po uvítací řeči pana Istvána Almásiho, starosty města Hódmezővásárhely, diskutovali řečníci na témata dotýkající se střední Evropy. Pan Szilárd ÁRVAY, vedoucí poradce velvyslance pro energetickou bezpečnost, zdůraznil klíčové záležitosti z hlediska rozvojové strategie a pan Hen Gerritse, nizozemský odborník na strategii financování EU, představil finanční aspekty. Odborná a strategická doporučení, která měla za cíl zlepšit „good governance“ a která byla vypracována a testována v rámci projektu partnerskými městy a institucemi, byla představena mezinárodními řečníky z Itálie. Účastníci se také podělili s veřejností o dobré i špatné zkušenosti a úspěšné „příběhy“. Výzkumníci z Technické univerzity v Budapešti v Maďarsku debatovali o záležitostech souvisejících s tendencemi rehabilitace dědictví ve střední Evropě a ochrany kulturního dědictví ve vztahu k aspektům energetické účinnosti – téma, které je důležité nejenom pro maďarské hostící město, ale pro celou oblast střední Evropy. Konference byla ukončena diskusí u kulatého stolu a slavnostním podpisem Deklarace starostů a správců partnerských měst.

Projekt GovernEE je realizován v rámci programu Central Europe a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací na: www.central2013.eu

Celkový rozpočet projektu: 2 172 324 Euro Pro více informací navštivte: www.governeeproject.eu

Governee LOGO VEGLEGES CURVElogos CEEUerdf forweb 01

Vytvořeno 1.8.2013 8:50:01 | přečteno 4603x | Dana Foučková
load