Studenti architektury přemýšleli, jak oživit centrum Jižního Města

Jednou z priorit městské části Praha 11 je regenerace Jižního Města. Původně monotónní bytovou zástavbu největšího českého sídliště se postupně daří měnit ve fungující moderní město. Chybí mu však skutečné centrum. A právě vytvořením koncepce živoucího centra Jižního Města byli pověřeni studenti architektury, kteří se zúčastnili 1. ročníku soutěže nazvané „Praha - Nové Háje: Metamorfóza městského prostoru“.

Do architektonicko-urbanistické soutěže se zapojili studenti fakulty architektury na pražském ČVUT a fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Soutěž vyhlásila architektonická společnost Helika a a starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský jí udělil záštitu.

Studenti měli za úkol ve svých návrzích vyřešit prostor uprostřed Hájů a vytvořit zde suverénní městské centrum celého Jižního Města. Hlavním smyslem bylo vytvořit ideový koncept, jak využít a uspořádat tento prostor. Studentům byla ponechána absolutní volnost, v zadání nebylo konkrétně nespecifikovalo, co by mělo na Hájích vyrůst.

Přesto lze v soutěžních návrzích hledat společné prvky. Především je to snaha o využití volných ploch a důraz na funkčnost. Naprostá většina soutěžních návrhů kombinuje administrativní budovy s bytovou výstavbou a doplňuje je o prostory ke kulturnímu a sportovnímu vyžití.

Tisková zpráva ke stažení: ikona souboruTZ Nové Háje architektonická soutěž

Autorská dvojice, která v soutěži zvítězila, obklopila současnou stanici metra Háje administrativnímu budovami, které by ale překryl pás zeleně, jež by logicky navazoval na zeleň v Centrálním parku. Přesměrováním komunikace Opatovská pak vytvořili velký prostor pro sportovní halu v podobě tenisového míčku, jež by se stala dominantou oblasti.

Kreativitou a precizním zpracováním se vyznačoval i návrh druhé finalistky. Ta se rozhodla prostor „rozlomit“ do několika zelených ploch, které kontrastují se skleněnými kancelářskými budovami.

Autor návrhu, který se umístil na třetím místě, nejvíce zachoval současný ráz Hájů. Stávající výstavbu citlivě doplnil novými budovami.

„Pohled mladé generace na rozvoj Jižního Města nás velice zajímal. Háje jsou příkladem lokality, pro kterou dlouhodobě hledáme řešení. Soutěžní návrhy se v několika podstatných detailech shodují s naposledy prezentovaným řešením architektonické společnosti Helika, což nás utvrzuje v přesvědčení, že jdeme správným směrem,“ říká starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

Obyvatelé Prahy 11, ale i další zájemci, si mohou prohlédnout návrhy finalistů soutěže „Praha - Nové Háje: Metamorfóza městského prostoru“ v Kulturním centru Zahrada, kde budou vystaveny od 3. do 30. září 2009.

Vytvořeno 2.9.2009 11:40:36 | přečteno 3053x | Petr Krtička
load