Shrnutí prací po požáru v Křejpského ulici

Tisková zpráva ze dne 9. 2. 2006

Průběh prací po zahoření v bytě č.31, v 11. patře objektu Křejpského 1509, 149 00 Praha 4

čtvrtek 2.února 2006

02.15 předpokládaný vznik požáru

02.27 požár hlášen HZS

02.33 zahájení zásahu

03.03 požár likvidován vodou a pevnou pěnou

03.50 krizové hlášení paní tajemnici Ing.S.Klimakovské a vedoucímu oddělení krizového řízení M.Klimakovskému

03.50 až 04.18 předává vedoucí krizového štábu zprávu dalším členům

04.15 až 04.50 se na místo mimořádné události dostavují představitelé vedení městské části, paní starostka M.Šorfová, zástupce starostky, pan Ing.J.Šimůnek, pracovníci úřadu pan M.Klimakovský VO KŘ, pan Ing.P.Šafařík, VOSM a pracovník SF CENTRA, a.s. pan R.Sluka, vedoucí SSN1.

06.00 předběžná kontrola stavebních konstrukcí - statické poškození budovy - přizván znalec v oboru statiky HMP Ing. Macháně, k prohlídce se připojuje i pracovník krizového štábu MHMP

07.30 vyčištění předsazeného schodiště a chodníku u zadního vchodu po zásahu HZS - pěna + zmrazky

07.45 zprovoznění osvětlení na chodbách - poškozeno žárem v 11. a 12.NP

08.00 zabezpečení poškozených vstupních dveří do bytů po zásahu HZS - zámečník

08.30 až 09.40 souběžně probíhá dohled HZS HMP na středisku SSN1 CENTRA, a.s. - předmětem kontroly je dodržování ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci - kontrola dokladů

09.30 vysávání tekutin v bytu č. 28 10.NP (pod vyhořelým bytem) po zásahu HZS - po 1 hod. přerušeno (nemožnost zajištění z důvodu vysoké pěnivosti)

11.00 zahájení instalace provizorního přívodu el. instalace do vodou zasažených bytů č. 19, 22, 25 /paní Henešová, paní Drevňáková, paní Vesecká/, 7., 8. a 9.NP

13.00 kontrola způsobilosti výtahu

13.00 zahájení revize plynových rozvodů a zařízení v objektu

14.00 výměna dveří u bytu č. 30 a 31, 11.NP

14.00 odpojení poškozených radiátorů v bytě č. 31 a zaslepení rozvodů ÚT v obou místnostech bytu

14.30 pí starostka M.Šorfová a ZÁS Ing. Šimůnek, zajišťují náhradní ubytování panu Svobodovi z bytu č.28 - sjednává VOSM, Ing.P.Šafařík

15.00 zahájeno osazování nových oken do bytu č. 34 12.NP - nad ohniskem požáru

15.30 smluvní znalec statik zahájil ohledání na místě - možnost poškození stropních panelů, svislých dělících panelů mezi byty a obvodového pláště

16.30 zakrytí okenních otvorů v bytě č.31 - zabezpečení domu proti promrznutí

17.30 soudní znalec ve věcech majetkových zahájil šetření v poškozených bytech

18.30 umístění pana Svobody v azylovém domě Donovalské 1862 /včetně 2 koček/ - Ing.P.Šafařík projednal prodloužení lhůty ze 17.00 na 18.30 až 19.00 hod. vzhledem k velmi pomalému vysušování bytu pana Svobody (č.28) v 10.NP

pátek 3.února 2006

09.00 zahájeny práce na uvedení společných prostor - chodeb 10. - 12.NP do uživatelného stavu - hrubý úklid schodiště a chodeb, mytí oken, rámů, zábradlí atd.

09.00 souběžně v průběhu dne je prováděno :

- posouzení škod soudním znalcem v dalších bytech

- na základě vyhodnocení statikem probíhá zabezpečení parapetních a atikových panelů (byty č.31, 34) formou mechanických kotev proti možnému zřícení venkovní části sendviče panelu (důvodem je částečně vysublimovaná izolace)

- probíhá revize plynových rozvodů a zařízení v objektu

13.00 - 15.00 pí starostka M.Šorfová a ZÁS Ing. Šimůnek, zajišťují náhradní ubytování manželům Zahálkovým z bytu č.34 - 12.NP - ubytování v DPS Šalounova sjednává a fyzicky zajišťuje ředitel správy nemovitostí CETRA, a.s. R.Ulč, jednání je přítomen VOSM, Ing.P.Šafařík

15.00 zahájeny revize elektroinstalací

sobota 4.února 2006

09.00 výměna popraskané výplně 3 okenních prvků na chodbě

10.00 až 13.00 malování společných prostor 10. až 12.NP a úklid na čisto

pondělí 6.února 2006

08.00 až 09.30 jednání vedoucího SSN1 CENTRA o vydání klíčů od zahořelého bytu č. 31

09.30 až 11.00 sjednávání termínů pro zajištění sanačních prací na zahořelém bytě

11.00 až 12.00 rozpis služeb pro kontrolu škod na majetku MČ Praha 11 - úterý 7.února 2006, byty č. 31 a následně č. 34, č. 28, č. 25, č. 22 a č. 19. Předpoklad ve středu 8.února 2006 další byty na stoupačce a nebytový prostor v 1.NP.

Vlastní rozsah prací bude zásadně prováděn na základě rozhodnutí porady vedení městské části nebo na základě rozhodnutí rady MČ Praha 11.

Podkladem pro rozhodnutí bude soupis potřebných prací na majetku MČ /např. oprava stropních omítek, malování, výměna PVC, výměna zařizovacích předmětů,

výměna jádra apod./

Vytvořeno 10.2.2006 12:22:48 | přečteno 2269x | Bc. Filip Procházka
load