Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Shrnutí prací po požáru v Křejpského ulici

Tisková zpráva ze dne 9. 2. 2006

Průběh prací po zahoření v bytě č.31, v 11. patře objektu Křejpského 1509, 149 00 Praha 4

čtvrtek 2.února 2006

02.15 předpokládaný vznik požáru

02.27 požár hlášen HZS

02.33 zahájení zásahu

03.03 požár likvidován vodou a pevnou pěnou

03.50 krizové hlášení paní tajemnici Ing.S.Klimakovské a vedoucímu oddělení krizového řízení M.Klimakovskému

03.50 až 04.18 předává vedoucí krizového štábu zprávu dalším členům

04.15 až 04.50 se na místo mimořádné události dostavují představitelé vedení městské části, paní starostka M.Šorfová, zástupce starostky, pan Ing.J.Šimůnek, pracovníci úřadu pan M.Klimakovský VO KŘ, pan Ing.P.Šafařík, VOSM a pracovník SF CENTRA, a.s. pan R.Sluka, vedoucí SSN1.

06.00 předběžná kontrola stavebních konstrukcí - statické poškození budovy - přizván znalec v oboru statiky HMP Ing. Macháně, k prohlídce se připojuje i pracovník krizového štábu MHMP

07.30 vyčištění předsazeného schodiště a chodníku u zadního vchodu po zásahu HZS - pěna + zmrazky

07.45 zprovoznění osvětlení na chodbách - poškozeno žárem v 11. a 12.NP

08.00 zabezpečení poškozených vstupních dveří do bytů po zásahu HZS - zámečník

08.30 až 09.40 souběžně probíhá dohled HZS HMP na středisku SSN1 CENTRA, a.s. - předmětem kontroly je dodržování ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci - kontrola dokladů

09.30 vysávání tekutin v bytu č. 28 10.NP (pod vyhořelým bytem) po zásahu HZS - po 1 hod. přerušeno (nemožnost zajištění z důvodu vysoké pěnivosti)

11.00 zahájení instalace provizorního přívodu el. instalace do vodou zasažených bytů č. 19, 22, 25 /paní Henešová, paní Drevňáková, paní Vesecká/, 7., 8. a 9.NP

13.00 kontrola způsobilosti výtahu

13.00 zahájení revize plynových rozvodů a zařízení v objektu

14.00 výměna dveří u bytu č. 30 a 31, 11.NP

14.00 odpojení poškozených radiátorů v bytě č. 31 a zaslepení rozvodů ÚT v obou místnostech bytu

14.30 pí starostka M.Šorfová a ZÁS Ing. Šimůnek, zajišťují náhradní ubytování panu Svobodovi z bytu č.28 - sjednává VOSM, Ing.P.Šafařík

15.00 zahájeno osazování nových oken do bytu č. 34 12.NP - nad ohniskem požáru

15.30 smluvní znalec statik zahájil ohledání na místě - možnost poškození stropních panelů, svislých dělících panelů mezi byty a obvodového pláště

16.30 zakrytí okenních otvorů v bytě č.31 - zabezpečení domu proti promrznutí

17.30 soudní znalec ve věcech majetkových zahájil šetření v poškozených bytech

18.30 umístění pana Svobody v azylovém domě Donovalské 1862 /včetně 2 koček/ - Ing.P.Šafařík projednal prodloužení lhůty ze 17.00 na 18.30 až 19.00 hod. vzhledem k velmi pomalému vysušování bytu pana Svobody (č.28) v 10.NP

pátek 3.února 2006

09.00 zahájeny práce na uvedení společných prostor - chodeb 10. - 12.NP do uživatelného stavu - hrubý úklid schodiště a chodeb, mytí oken, rámů, zábradlí atd.

09.00 souběžně v průběhu dne je prováděno :

- posouzení škod soudním znalcem v dalších bytech

- na základě vyhodnocení statikem probíhá zabezpečení parapetních a atikových panelů (byty č.31, 34) formou mechanických kotev proti možnému zřícení venkovní části sendviče panelu (důvodem je částečně vysublimovaná izolace)

- probíhá revize plynových rozvodů a zařízení v objektu

13.00 - 15.00 pí starostka M.Šorfová a ZÁS Ing. Šimůnek, zajišťují náhradní ubytování manželům Zahálkovým z bytu č.34 - 12.NP - ubytování v DPS Šalounova sjednává a fyzicky zajišťuje ředitel správy nemovitostí CETRA, a.s. R.Ulč, jednání je přítomen VOSM, Ing.P.Šafařík

15.00 zahájeny revize elektroinstalací

sobota 4.února 2006

09.00 výměna popraskané výplně 3 okenních prvků na chodbě

10.00 až 13.00 malování společných prostor 10. až 12.NP a úklid na čisto

pondělí 6.února 2006

08.00 až 09.30 jednání vedoucího SSN1 CENTRA o vydání klíčů od zahořelého bytu č. 31

09.30 až 11.00 sjednávání termínů pro zajištění sanačních prací na zahořelém bytě

11.00 až 12.00 rozpis služeb pro kontrolu škod na majetku MČ Praha 11 - úterý 7.února 2006, byty č. 31 a následně č. 34, č. 28, č. 25, č. 22 a č. 19. Předpoklad ve středu 8.února 2006 další byty na stoupačce a nebytový prostor v 1.NP.

Vlastní rozsah prací bude zásadně prováděn na základě rozhodnutí porady vedení městské části nebo na základě rozhodnutí rady MČ Praha 11.

Podkladem pro rozhodnutí bude soupis potřebných prací na majetku MČ /např. oprava stropních omítek, malování, výměna PVC, výměna zařizovacích předmětů,

výměna jádra apod./

10.2.2006 12:22:48 | přečteno 2255x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
Sobotní výtvarná dílna
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
Babočka: Dětský karneval
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load