Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Granty, investice, záměry

Tiskové zprávy ze dne 11. října 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 11. října 2006

U ZŠ K Milíčovu 674 vyroste několik hřišť

Tenisové kurty a patřičná zázemí, dále softbalové a víceúčelová hřiště pro hokej, hokejbal, in-line hokej a streetball vyrostou na části pozemků ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674. Společně s nimi budou vybudovány i tribuny, sklad, provozní budova a několik parkovišť. Výstavbou těchto hřišť získají obyvatelé nejen z okolí školy další možnost, jak trávit svůj volný čas. Tato sportoviště zde postaví soukromý investor, městská část vloží do výstavy 4 000 000 Kč, dík kterým vzniknou inženýrské sítě.

Další parkovací stání pro obyvatele Jižního Města

Deficit parkovacích míst v Praze 11 by se mohl opět snížit. A to díky rozhodnutí rady městské části, která odsouhlasila záměr výstavby hromadných podzemních garáží ve vnitrobloku ulic Křejpského a Lečkova. Za podmínek, že investor zachová v maximální míře vzrostlé stromy, které stojí mimo půdorys objektu, že nahradí likvidované stromy vzrostlou zelní a že na střeše objektu vybuduje sportovní a dětská hřiště, zde bude moci postavit garáže s kapacitou 64 boxů. Jejich objekt bude zcela zapuštěn pod zem. Poté, co budou garáže vybudovány, budou jednotlivá stání nabídnuta zájemcům k odkoupení. Tento záměr sokorumého investora vychází mimo jiné z ankety, která byla pořádána na začátku roku 2006.

Nové administrativní projekty a byty vyrostou na Opatově

Rada městské části Praha 11 vyjádřila souhlas se záměrem výstavby obchodně-administrativních a bytových objektů u Litochlebského náměstí. Aby investor tento svůj záměr mohl uskutečnit, musí objekt mimo jiné začlenit záchytné parkoviště systému P+R, přemístit administrativní budovu, tzv. Crystaltower tak, aby v rámci záměru bylo možné zrealizovat bezbariérový vstup ze stanice metra Opatov a předložil architektonickou studii tohoto objektu k dalšímu projednání.

Městská část bojuje proti neplatičům

Dalším krokem v boji s neplatiči, kteří dluží Praze 11 až 23 milionů korun na nájemném, je výpověď z nájmu bytu, která byla schválená radou městské části na jejím zasedání dne 10. 10. 2006. Důvodem pro tuto výpověď byla dlužná částka 33 225 Kč. Městská část Praha 11 řeší problémy s neplatiči průběžně, a proto již v tomto roce bylo vystěhováno již šest osob, sedmá se proti vystěhování odvolala.

Praha 11 žádá o grant pražský magistrát

O grant na rekonstrukci svých sportovišť žádají dvě základní školy prostřednictvím městské části. ZŠ Mendelova by ho ráda využila na rekonstrukci stávající škvárové atletické dráhy na třídráhový ovál. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto oválu, při jehož rekonstrukci bude vybudován i sektor pro vrh koulí a prostor pro skok vysoký, jsou 2 804 948 Kč. Městská část se na těchto nákladech podílí 841 484 Kč a Magistrát hl. m. Prahy žádá o 1 963 464 Kč. ZŠ Květnového vítězství 1554 je druhou školou, která žádá o podobný grant. Ten by byl rovněž určen na rekonstrukci stávající škvárové dráhy, místo které by měla být vybudovaná sprintérská rovinka se čtyřmi dráhami s umělým povrchem. Náklady na tuto úpravu jsou 2 225 391 Kč a Praha 11 žádá magistrát o příspěvek ve výši 1 557 774 Kč.

V ulicích Křejpského - Lečkova po novém chodníku

Částka 750 000 Kč je určena na opravu chodníku v ulici Křejpského - Lečkova. V rámci této opravy bude odstraněn zničený povrch chodníku, opraveny vpusti, obrubníky, chodník a betonová dlažba budou vyspádovány tak, aby z nich vod lépe odtékala.

Další senioři budou bydlet v novém

Částka 650 000 korun je určena na modernizaci bytových jader v domě s pečovatelskou službou Blatenská. Ve třech bytech budou za tuto částku upravena bytová jádra, vyměněny podlahové krytiny, byty získají i novou malbu.

Dotace Dobrovolným hasičům

Rada Prahy 11 přijala dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 201 000 Kč, určenou Sdružení dobrovolných hasičů Chodov. Získané peníze jsou určeny jako příspěvek na činnost tohoto sdružení a na opravu techniky, kterou používají.

Další krok k nové parku na Jižní Město

V lokalitě lemované ulicemi Türkova, Mírového hnutí a slepé části ul. Donovalská, na pozemcích o celkové výměře přes 50 000 m2, vznikne nový park. Budou rozšířeny trávníky, vznikne zde oplocené dětské hřiště, hřiště pro skateboard, okružní komunikace, která bude vhodná i pro bruslení.. V části nového parku, přilehlé ke stávající zeleni, vyroste kruhový pavilon pro oddávání v plenéru. Plánováno je rovněž nové osvětlení těchto prostor. Součástí parku budou i parkovací stání. Při realizaci tohoto parku bude nutné vystavět síť parkových chodníků, provést sadové úpravy, a to vysadit nové dřeviny a založit trávníky, položit nové inženýrské sítě a další. Realizace tohoto parku by měla být provedena za 20 milionů korun.

Realizátora tohoto parku vybrala městská část Praha 11 na svém zasedání dne 10. 10. 2006.

Více informací Vám podá: Bc. Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

18.10.2006 14:58:09 | přečteno 1724x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Mediální komise
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load