Festival Zimní divadelní Zahrada, granty, investice

Tiskové zprávy ze dne 26. 10. 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 26. října 2006

Pozvánka na festival Zimní divadelní Zahrada

Festival Zimní divadelní Zahrada se již druhým rokem koná v Kulturním Centru Zahrada, a to od 3. 11. do 28. 11. V jeho rámci jsou připraveny pořady jak pro dospělé, tak pro děti. Pro dospělé jsou to hry Marius a Fanny (L. Mrkvička, O. Jirák a další), Čtyři pokoje do zahrady (J. Brejchová, P. Filipovská, D. Morávková), Štika k obědu (K. Fialová, L. Švormová, N. Konvalinková, V. Postránecký), Turecká kavárna (J. Boušková, N. Konvalinková, V. Vydra), Don Quijote (Bolek Polívka), děti uvidí několik pohádek - Loupežník a princezna Anka, O Růžence, ekologické představení Jak se zachraňuje Země, zúčastnit se mohou oslavy svátek Kateřin - Kateřinské čertění a další.

Více informací po pořadech naleznou zájemci na adrese http://www.kczahrada.cz/

Výpověď pro neplatiče

Další výpověď pro neplatiče schválila Rada městské části Praha 11. Nájemkyně neplatila řádně nájemné a její dluh dosáhl výše 18 336 Kč.

Přehled obytných domů v majetku městské části Praha 11 se zabezpečovacími prvky

V rámci bezpečnosti a ochrany nájemníků a majetku svěřeného MČ Praha 11 byly instalovány zabezpečovací systémy (elektronická požární signalizace, elektronické zabezpečovací systém, kamery) a zavedena hlídací služba v těchto objektech:

Křejpského 1504 - 1514 (zabezpečovací systém)

Křejpského 1531 - hlídací služba

Tererova 1551 - hlídací služba, zabezpečovací systém

Ke Kateřinkám 1392 - hlídací služba, zabezpečovací systém

Bajkonurská 736 - hlídací služba, zabezpečovací systém

Steinerova 735 - zabezpečovací systém

A. Drabíkové 534, 535, 878 - zabezpečovací systém

Vliv těchto opatření se projevil nejen na menší devastaci objektů nájemníky, ale i v dopadu na atmosféru a chování nájemníků v domě, zamezení přístupu nežádoucích návštěvníků.

Grant Celoroční resocializační program - prevence kriminality Praha 11

Grant Celoroční resocializační program - prevence kriminality Praha 11 podá městská část Praha 11 v rámci programu prevence kriminality hl. m. Prahy na rok 2007. Hlavním cílem projektu je snížení rizik, vyplývajících z nežádoucího chování dětí a mladistvých v lokalitě Prahy 11. Navrhovaný celoroční program by měl poskytnout mládeži, ohrožené sociálně nežádoucími jevy, základní informace o klíčových tématech, praktický nácvik sociálních dovedností, zážitkový program zaměřený na rozvoj osobnosti, pozitivní ovlivnění skupinové normy, zázemí a možnosti využití služeb v nízkoprahových klubech, služby streetworkerů.

Městská část Praha 11 žádá o grant v celkové výši 140 500,- Kč.

Žádost je podána ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi Proxima sociale o.s. a o.s. YMCA. Granty musí být podán do konce listopadu, schvalovány budou v lednu a únoru příštího roku.

Záměr pronájmu bytu

Praha 11 pronajme byt 2+1 uvolněný po neplatiči. Ucházet se o tento pronájem mohou občané ČR, bez přerušení s trvalým pobytem na území MČ Praha 11 po dobu minimálně tří let, u manželů musí tuto podmínku splňovat alespoň jeden z nich. Zájemce nabídne tzv. 1. nájemné a pak pravidelné měsíční nájemné, které musí minimálně činit 2 760 Kč.Zájemci o prohlídku tohoto bytu se musí přihlásit do výběrového řízení. Přihláška musí být podána do 20. 11. Podrobnější informace jsou umístěny na webu www.praha11.cz a úřední desce.

Tělesně postižení ušetří na nájemném

Zrušení plateb nájemného za bezbariérové prvky v objektech Peterkova 1949, 1950, 1952, 1953 schválila Rada městské části Praha 11. Mezi tyto bezbariérové prvky, sloužící k ulehčení pohybu po domě i bytech jejich tělesně postiženým obyvatelům, patří například madla, atypické vodovodní baterie a další prvky.

Oprava arkád Chodovské tvrze

Dřevěné dubové arkády na nádvoří Chodovské tvrze bude nutné opravit. Na jejich stavu se podepsalo letošní horké léto. Kompletní oprava těchto arkád by stála asi 165 000 Kč. Vzhledem k tomu, že není možné zaručit stálé počasí nutné pro celkovou opravu, bude proveden pouze ochranný nátěr.

Oslavy 30. výročí MŠ A. Drabíkové

V těchto dnech probíhají oslavy 30. výročí od otevření MŠ A. Drabíkové. Její součástí je i výstava a dny otevřených dveří, které končí dnes. Dne 3. listopadu se v jídelně ZŠ Květnového vítězství 1554 uskuteční společenský večer. Zváni jsou všichni rodiče, zaměstnanci, přátelé školy a samozřejmě i děti.

Ekologická výchova pro žáky jihoměstských základních škol

Částka přes 115 000 je určena pro ekologickou výchovu žáků šesti jihoměstských základních škol. Žáci ZŠ K Milíčovu 674 by se měli zúčastnit výchovných programů v ekocentru Podhoubí nazvaných Čech krásné, Čechy mé, O poklad přírody české, Když se řekně Bio, ZŠ Mendelova využije jí svěřenou částku na nákup kotců pro drobná zvířata, o která se starají žáci v zookroužku, ZŠ Květnového vítězství využije v rámci cyklu Energie kolem nás, a to pro výukové hodiny, kde se žáci seznámí s klasickou, alternativní a atomovou energií, zúčastní se exkurze do atomové elektrárny Temelín a navštíví také středisko Toulcův dvůr.

ZŠ Pošepného navštíví výstavu Lovci mamutů, seznámí se s ekosystémy krajiny, vývojem života na Zemi a spolu se ZŠ Campanus využijí získané peníze pro nákup permanentních vstupenek do ZOO. Toulcův dvůr navštíví i ZŠ Ke Kateřinkám, které se zúčastní i výchovných programů Tereza.

Více peněz do veřejné zeleně

Další peníze, a to 115 500 Kč, budou přesunuty do rozpočtové kapitoly veřejná zeleň. Tyto peníze budou využity na vyrovnání schodu, který vznikl zvýšenými náklady na údržbu cest v zimním období, dále na úhradu projektové dokumentace na rozšíření počtu kontejnerových stání a na práce po rekonstrukci a úpravy dálniční stoky.

Nové herní prvky pro MŠ Chodov

A co děti, mají si kde hrát? mohli se ptát rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu Chodov. Protože zde doposud sídlila základní škola, zahrada pozemku herními prvky vybavena nebyla. To se díky investici270 000 Kč, na které se bude podílet městská část společně s mateřskou školkou, změní. Za cca. 205 000 Kč budou nakoupeny herní prvky a za necelých 70 000 Kč budou nainstalovány. Děti si tak budou moci hrát ve dvou nových domečcích, autu se skluzavkou a na pérových houpačkách - loďce a včelce.

Z dětských hřišť zmizí beton

Betonové válce, které sloužily jako herní prvky a nesplňují bezpečnostní normy, budou odstraněny z dětských hřišť. Na to Rada městské části Praha 11 odsouhlasila 300 000 Kč. Odstraní je z hřišť v ulicích Brendlova, Chalupkova, Hejdova, Květnového vítězství a Zdiměřická.

Další kamera do renovovaného objektu

Další dům v majetku městské části Praha 11 bude chráněn kamerami. Tento bezpečnostní prvek bude doplněn do objektu Steinerova 735. Dispečink, který bude prostřednictvím kamer tento dům hlídat a záznamy vyhodnocovat, je umístěn v sousedním domě Bajkonurská 736. Dokončením tohoto kamerového systému bude ukončena celková regenerace domu Steinerova 735 včetně zabezpečení ochrany obyvatel a jejich majetku. Toto zabezpečení bude městskou část Praha 11 stát 310 000 Kč.

Dokončení regenerace domu A. Drabíkové 534, 535, 878

Částku 800 000 Kč investuje městská část Praha 11 do závěrečné etapy regenerace domů v ulici A. Drabíkové. Tato částka bude investována do oprav poškozené dlažby na lodžiích, zasklení lodžií u nájemníků, kteří je měli zasklené již před rekonstrukcí. Budou rovněž vyměněny věšáky na prádlo, aby bylo odstranění nebezpečí, že při jejich neodborné výměně bude poškozena nová fasáda a z bezpečnostních důvodů budou vyměněny klíče.

Více informací Vám podá: Bc. Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

Vytvořeno 31.10.2006 8:44:27 | přečteno 1954x | Bc. Filip Procházka
load