Návštěva prezidenta republiky s chotí na JM, setkání s občany, Svátek sousedů na Praze 11

V Klíči č. 4/2006 odpovídala starostka městské části paní Marta Šorfová na otázky týkající se návštěvy prezidenta republiky Václava Klause a jeho chotě Livie na JM, setkání s občany k rekonstrukci v ulici Anny Drábíkové a informovala o květnovém Svátku sousedů na Praze 11. Přinášíme vám celý text.

Městskou část Praha 11 navštívil prezident republiky Václav Klaus s chotí. Jaký byl program jejich návštěvy a jak se prezidentskému páru na Jižním Městě líbilo?

Prezidentskému páru jsme chtěli ukázat nejzajímavější objekty na území městské části, a to jak historické, tak nově zrekonstruované i zcela nové. Václav Klaus s chotí si tak prohlédli zrekonstruovanou Základní školu K Milíčovu, budovu pneuservisu, který vznikl z bývalé kotelny, moderní objekt společnosti T-Mobile a obchodně - společenské Centrum Chodov. Prezident Klaus svou návštěvu zahájil v budově úřadu v Ocelíkově ulici, kde se seznámil s vedením městské části, některými zastupiteli a pracovníky úřadu. V Základní škole K Milíčovu 674 besedoval se žáky osmých a devátých ročníků a se studenty Podnikatelské akademie. Pan prezident velice chválil aktivitu a všestranné znalosti našich dětí i jejich nebojácnost v diskusi s ním a s besedou byl velmi spokojen. Paní Livia Klausová zatím navštívila domov důchodců v Hájích a dům s pečovatelskou službou na Opatově a pohovořila s klienty a zaměstnanci těchto zařízení. Prezidenta Klause jsme také seznámili s pracovišti živnostenského úřadu a odboru vnitřních věcí úřadu naší městské části, prohlédl si jedinečnou curlingovou halu, a také si tento sport osobně vyzkoušel. Své pocity prezident republiky shrnul i na tiskové konferenci, která se konala v obřadní síni Chodovské tvrze. Uvedl, že je rád, když může poznávat městské části z různých úhlů pohledu, a vyjádřil svou spokojenost s návštěvou Jižního Města, podle jeho slov velice zajímavou.

Dne 30. 5. se v Praze 11 uskuteční Svátek sousedů. O co se jedná?

Svátek sousedů se poprvé konal ve Francii v roce 1999, v loňském roce jej slavilo již 4,5 milionu lidí ve 377 Evropských městech. Letos se k němu připojí i Praha. V rámci tohoto svátku, jak už sám název napovídá, budou mít i lidé na Jižním Městě ideální příležitost lépe poznat své sousedy a navázat s nimi bližší vztahy. Účast obyvatel jednotlivých pater, domů nebo členů bytových družstev a dalších obyvatel městské části pomůže překonávat anonymitu bydlení v panelových domech. Městská část Praha 11 se k tomuto svátku připojí dnem otevřených dveří radnice, příchozí si budou moci prohlédnout radniční budovy v Ocelíkově a Vidimově ulici a zhlédnout kulturní program, který jsme připravili ve spolupráci s našimi školami a školkami. Program začne v dopoledních hodinách a skončí asi o páté hodině odpolední. Protože našimi sousedy jste vy, obyvatelé Prahy 11, srdečně vás zvu, vstupte do otevřených dveří naší radnice, rádi vás uvidíme!

Krátce po sobě se uskutečnila dvě setkání s občany, zaměřená na rekonstrukci domu v ulici Anny Drabíkové. Proč?

Vzhledem k tomu, že regenerace tohoto domu je poměrně náročná, jeho obyvatele trápí stavební práce, a také si stěžují na různé nešvary, kterých se podle jejich názoru dělníci dopouštějí. Po prvním setkání jsme se s mým zástupcem Ing. Janem Šimůnkem byli na místě podívat, abychom se přesvědčili, jak práce probíhají a na co si obyvatelé stěžují nejvíce. Některé stížnosti jsme ve spolupráci se stavební firmou vyřešili. Velkým problémem pro obyvatele tohoto domu byla také výška zábradlí na balkonech, a tu se nám podařilo v 1. až 10. patře snížit. I březnového setkání s občany se zúčastnili převážně obyvatelé tohoto rekonstruovaného domu, amy jsme si tak mohli ověřit, zda naše dosavadní zásahy dostačují, případně zjistit, zda je trápí ještě nějaké další problémy způsobené stavbou. I přes naši snahu není možné vyhovět všem, některé práce musejí totiž být provedeny rychle, jinak by se rekonstrukce domu protáhla, což by mělo mj. za následek, že by zdejší obyvatelé byli nuceni žít v nepříjemných staveništních podmínkách mnohem déle. Rekonstrukci stále sledujeme, a tak se 3. dubna setkáme s obyvateli tohoto domu znovu.

Se starostkou

paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

Vytvořeno 26.4.2006 12:33:07 | přečteno 1025x | Jana Jelínková
load