Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Informace o grantech, regeneracích a další TZ

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

Praha 11 schválila první kolo grantů

Rada městské části Praha 11 vyjádřila svůj souhlas s poskytnutím grantů pro I. Kolo na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví, a to ve výši 312 500,- Kč, respektive 79 500,- Kč. Granty budou v této oblasti určeny například pro nízkoprahové kluby určené ohrožené mládeži, organizace, které svým klientům pomohou při hledání zaměstnání, na provoz stacionářů, linky důvěry, eventuelně rekondiční pobyty. Pro oblast protidrogové politiky uvolnila Praha 11 částku 55 000,- Kč. Tyto peníze jsou vyhrazeny na preventivní programy. Městská část Praha 11 uvolňuje mimo tyto granty každým rokem cca. 400 000 korun na preventivní protidrogový program pro své školy.

Třetí oblastí, pro kterou rada městské části určila granty, je oblast kultury. Zde se jedná o částku 496 000,- Kč. Finance z této částky použijí obdarované organizace na zájmové kroužky, kulturní činnost dětských a mládežnických organizací, divadelní přehlídky a další akce. Částka 516 000,- Kč je určeno pro oblast sportu a tělovýchovy, a to zejména na sportovní turnaje, eventuelně sportovní vybavení klubů a organizací Prahy 11.

Všechny granty schválené Radou městské části Praha 11 musí ještě schválit zastupitelstvo této městské části.

Praha 11 podpoří Univerzitu třetího věku

Další finanční částku, tentokrát 250 000,- určila Praha 11 jako příspěvek na seniorské aktivity, respektive na akce Univerzity třetího věku a Klubu aktivního stáří. Praha 11 tak podpoří jazykové, výtvarné, pohybové kurzy a další kurzy pro seniory, o které je mezi nimi velký zájem.

Jižní město získá nové pozemky

Majetek městské části Praha 11 se rozroste o pozemek pod hřištěm HC Háje. Vzhledem k tomu, že tento pozemek byl vydán v restituci a končila doba, kdy mohl sportovní oddíl HC Háje na tomto pozemku zůstat, hrozilo nebezpečí, že by se tento klub musel vystěhovat. Toto nebezpečí odvrátila Rada městské části Praha 11 svým rozhodnutím zmíněný pozemek o rozměrech 2 794 m2 odkoupit. Pokud tento záměr odsouhlasí Zastupitelstvo městské části Praha 11, městská část pozemek odkoupí.

Praha 11 se přiblížila k rekonstrukci tzv. Centrálního parku

Další krok, kterým se přiblížila rekonstrukce tzv. Centrálního parku na Praze 11 udělala Rada městské části Praha 11 na svém zasedání 7. března 2006. Tehdy schválila nájem pozemků ve východní části tohoto parku. Jedná se o část pozemků, které byly vráceny v restituci, což neumožňuje celkovou realizaci Centrálního parku. Na těchto nově získaných pozemcích by mohlo vyrůst dětské hřiště a osvětlení. O získání dalších pozemků se stále jedná.

Praha 11 pronajme tři byty po neplatičích

Tři byty, které byly uvolněny po neplatičích, nabízí k pronájmu městská část Praha 11. Jedná se o dva byty 1+1 a jeden 3+1. Tyto záměry a podmínky, které musí zájemce o uvolněné byty splnit, budou zveřejněny na webu městské části Praha 11 a na úřední desce. Zmíněné uvolněné byty jsou ještě nabídnuty za stávajících pravidel. Vzhledem k nedostatku volných bytů se ale chystá jejich změna, která se dotkne i pronájmu bytů formou výběrového řízení.

Podrobnější informace je možné získat na bytovém oddělení odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 11.

Objekty na Praze 11 omládnou

Další objekty v majetku městské části Praha 11 omládnou. Jednat se bude o domy v Peterkově ulici 1949 - 1953, jejichž záměr regenerace schválila rada této městské části a k níž bude zpracována projektová příprava. V rámci této regenerace by měl být zateplen obvodový plášť, sanovány lodžie, provedeny rozvody elektrické energie k domovním zvonkům nebo bytovým jističům, vyměněny výtahy nebo instalován zabezpečovací systém. Kdy budou tyto práce zahájeny vyplyne ze zpracované projektové dokumentace.

Praha 11 hodlá také pokračovat v rekonstrukci základních škol Donovalská a K Milíčovu, a to rekonstrukcí obvodových plášťů pavilonů G, respektive F1 a F2. Rekonstrukce obou objektů by měly být dokončeny na podzim tohoto roku. Zároveň bude provedena kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, i tato oprava by měla být dokončena na podzim.

Dům dětí a mládeže pořádá fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj dětí od 6 do 15 let „O pohár místostarosty Prahy 11“ bude hostit modernizované fotbalové hřiště s umělou trávou u ZŠ Pošepného náměstí. Tento turnaj se zde odehraje vždy o víkendech od 11. do 26. března.

Více informací Vám podá: Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

17.3.2006 9:09:41 | přečteno 2279x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load