Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Informace o grantech, regeneracích a další TZ

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 9. března 2006

Praha 11 schválila první kolo grantů

Rada městské části Praha 11 vyjádřila svůj souhlas s poskytnutím grantů pro I. Kolo na podporu projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví, a to ve výši 312 500,- Kč, respektive 79 500,- Kč. Granty budou v této oblasti určeny například pro nízkoprahové kluby určené ohrožené mládeži, organizace, které svým klientům pomohou při hledání zaměstnání, na provoz stacionářů, linky důvěry, eventuelně rekondiční pobyty. Pro oblast protidrogové politiky uvolnila Praha 11 částku 55 000,- Kč. Tyto peníze jsou vyhrazeny na preventivní programy. Městská část Praha 11 uvolňuje mimo tyto granty každým rokem cca. 400 000 korun na preventivní protidrogový program pro své školy.

Třetí oblastí, pro kterou rada městské části určila granty, je oblast kultury. Zde se jedná o částku 496 000,- Kč. Finance z této částky použijí obdarované organizace na zájmové kroužky, kulturní činnost dětských a mládežnických organizací, divadelní přehlídky a další akce. Částka 516 000,- Kč je určeno pro oblast sportu a tělovýchovy, a to zejména na sportovní turnaje, eventuelně sportovní vybavení klubů a organizací Prahy 11.

Všechny granty schválené Radou městské části Praha 11 musí ještě schválit zastupitelstvo této městské části.

Praha 11 podpoří Univerzitu třetího věku

Další finanční částku, tentokrát 250 000,- určila Praha 11 jako příspěvek na seniorské aktivity, respektive na akce Univerzity třetího věku a Klubu aktivního stáří. Praha 11 tak podpoří jazykové, výtvarné, pohybové kurzy a další kurzy pro seniory, o které je mezi nimi velký zájem.

Jižní město získá nové pozemky

Majetek městské části Praha 11 se rozroste o pozemek pod hřištěm HC Háje. Vzhledem k tomu, že tento pozemek byl vydán v restituci a končila doba, kdy mohl sportovní oddíl HC Háje na tomto pozemku zůstat, hrozilo nebezpečí, že by se tento klub musel vystěhovat. Toto nebezpečí odvrátila Rada městské části Praha 11 svým rozhodnutím zmíněný pozemek o rozměrech 2 794 m2 odkoupit. Pokud tento záměr odsouhlasí Zastupitelstvo městské části Praha 11, městská část pozemek odkoupí.

Praha 11 se přiblížila k rekonstrukci tzv. Centrálního parku

Další krok, kterým se přiblížila rekonstrukce tzv. Centrálního parku na Praze 11 udělala Rada městské části Praha 11 na svém zasedání 7. března 2006. Tehdy schválila nájem pozemků ve východní části tohoto parku. Jedná se o část pozemků, které byly vráceny v restituci, což neumožňuje celkovou realizaci Centrálního parku. Na těchto nově získaných pozemcích by mohlo vyrůst dětské hřiště a osvětlení. O získání dalších pozemků se stále jedná.

Praha 11 pronajme tři byty po neplatičích

Tři byty, které byly uvolněny po neplatičích, nabízí k pronájmu městská část Praha 11. Jedná se o dva byty 1+1 a jeden 3+1. Tyto záměry a podmínky, které musí zájemce o uvolněné byty splnit, budou zveřejněny na webu městské části Praha 11 a na úřední desce. Zmíněné uvolněné byty jsou ještě nabídnuty za stávajících pravidel. Vzhledem k nedostatku volných bytů se ale chystá jejich změna, která se dotkne i pronájmu bytů formou výběrového řízení.

Podrobnější informace je možné získat na bytovém oddělení odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 11.

Objekty na Praze 11 omládnou

Další objekty v majetku městské části Praha 11 omládnou. Jednat se bude o domy v Peterkově ulici 1949 - 1953, jejichž záměr regenerace schválila rada této městské části a k níž bude zpracována projektová příprava. V rámci této regenerace by měl být zateplen obvodový plášť, sanovány lodžie, provedeny rozvody elektrické energie k domovním zvonkům nebo bytovým jističům, vyměněny výtahy nebo instalován zabezpečovací systém. Kdy budou tyto práce zahájeny vyplyne ze zpracované projektové dokumentace.

Praha 11 hodlá také pokračovat v rekonstrukci základních škol Donovalská a K Milíčovu, a to rekonstrukcí obvodových plášťů pavilonů G, respektive F1 a F2. Rekonstrukce obou objektů by měly být dokončeny na podzim tohoto roku. Zároveň bude provedena kompletní oprava sociálních zařízení ZŠ Campanus, i tato oprava by měla být dokončena na podzim.

Dům dětí a mládeže pořádá fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj dětí od 6 do 15 let „O pohár místostarosty Prahy 11“ bude hostit modernizované fotbalové hřiště s umělou trávou u ZŠ Pošepného náměstí. Tento turnaj se zde odehraje vždy o víkendech od 11. do 26. března.

Více informací Vám podá: Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

17.3.2006 9:09:41 | přečteno 2294x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load