Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Dotace od městské části Praha 11, investiční záměry, pronájmy bytů

Tisková zpráva ze dne 23. března 2006

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Tisková zpráva ze dne 23. března 2006

Dotace od Magistrátu využije Praha 11 na prevenci, údržbu soch a pro Městskou lidovou knihovnu

Městská část Praha 11 získala díky rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy dotaci ve výši 20 500,- Kč, která je určena na údržbu plastik, a částku 56 500 Kč, která je určena Městské lidové knihovně. Další dotaci, která činí více než 200 000 Kč , využijí ZŠ Chodov, ZŠ Mikulova 1594 a ZŠ Mendelova 550 na preventivní programy pro své žáky.

Žáci škol Prahy 11 se podívají do Lidic a Terezína

Částkou 31 000 Kč přispěla Rada městské části Praha 11 Českému svazu bojovníků za svobodu , který uspořádá zájezdy pro jihoměstské žáky do Lidic a Terezína. Tyto zájezdy pomohou nejen při výuce dějepisu, kdy si děti budou moci díky vlastní zkušenosti seznámit s částí českých a československých dějin. Zájezdy by se měly uskutečnit v květnu nebo v červnu a zúčastní se jich šest autobusů.

Jižní město bude mít pohádkový semafor

Netradiční formu prevence dětí a mládeže, černé divadlo Pohádkový semafor, varující před dopravním nebezpečím, podpořila Rada městské části Praha 11 částkou 69 000,- Kč. Tento projekt se uskuteční v KC Zahrada, a to formou šesti představení, které budou odehrány v dubnu, a které jsou určeny všem mateřským školkám a dětem z 1. stupňů základních škol.

Letošní představení budou odehrána díky kladným ohlasům z minulého roku.

Dobrovolní hasiči Prahy 11 doplní vybavení

Rada městské části Praha 11 odsouhlasila přijetí daru pro Sdružení dobrovolných hasičů v hodnotě přes 60 000 Kč, který schválila Rada hl. m. Prahy. Do tohoto daru patří soupravy radiostanic po velitele a mužstvo, lékárny a hadice.

V Praha 11 může vyrůst unikátní integrační centrum

Pronájem bývalé mateřské školky schválila Rada městské části Praha 11 na svém zasedání dne 21. 3. V tomto objektu by tak mohlo vyrůst unikátní integrační centrum, zahrnující výdejnu a zkušebnu zdravotních pomůcek, centrum pro podporované zaměstnání, centrum pro podporu samostatnosti v rámci volnočasových aktivit a centrum pro rodiče a přátele zdravotně postižených dětí. Tato centra by se měla zabývat následujícími aktivitami: poradenstvím v oblasti zdravotních pomůcek, prodej didaktických pomůcek, půjčovna zdravotních pomůcek, dále podporou začleňování lidí znevýhodněných na trhu práce na běžná pracoviště a do společnosti, pomoc při hledání a udržení zaměstnání, konzultace odborným pracovníkům, konzultace se zaměstnavateli. Toto centrum bude také nabízet konzultace s klienty, dále jejich podporu při rozvoji samostatnosti v každodenních aktivitách, bude zde prováděn výcvik komunikačních a sociálních dovedností. Centrum pro rodiče a přátele zdravotně postižených dětí se bude zabývat integrací dětí se zdravotním postižním do běžných mateřských školek, bude poskytovat osobní asistenci postiženému dítěti a podporovat vzájemnou spolupráci pedagogů a rodičů.

Obyvatelům Prahy 11 se rozšíří spektrum služeb

Obyvatelé Prahy 11 získají další rozšíření služeb. Stát by se tak mělo díky nové obchodně administrativní budově, která by měla vyrůst u ulice Opatovská nedaleko budovy polikliniky, a ve které by měly být obchody několika velikostí, restaurace a další provozovny.

Tato budova by měla odclonit rušnou Opatovskou ulici pro obyvatele nedaleké ulice Jašíkova. I z toho důvodu trvá Rada městské části Praha 11 na tom, aby přístupy do tohoto objektu byly realizovány od ulice Opatovská. Chystané služby doplní stávající sortiment služeb v této oblasti. V budoucnu by se neměla opakovat situace s odchodem společnosti Julius Meinl, kvůli kterému zůstaly některé oblasti bez prodejny potravin, respektive si někteří obyvatelé těch kterých oblastí stěžovali na malý výběr. Vznik této budovy by měl pomoci snížit i deficit parkovacích míst, protože podle záměru investora by zde mělo být vybudováno cca. 120 parkovacích míst.

Praha 11 chystá na květen setkání s obyvateli, které bude zaměřeno i na toto téma a oblast v sousedství KD Opatov, kde se také toto setkání uskuteční.

Praha 11 pronajme další byty

Postup Prahy 11 vůči neplatičům se pozitivně projevuje v nabídce volným bytům zájemcům o bydlení v městské části Praha 11. Proto mohla rada městské části dne 21. 3. schválit záměr pronájmu 6 bytů, z toho jeden pro zájemce z řad mladých rodin a svobodných občanů do 35 let, zbývající byty jsou nabízeny za smluvní nájemné. Informace o těchto nabídkách mohou zájemci získat na webu městské části www.praha11.cz nebo na odboru majetkoprávním úřadu městské části, na čísle 267 902 256.

Více informací Vám podá: Filip Procházka, mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 267 902 483, 604 225 096

24.3.2006 13:05:07 | přečteno 3197x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load