Praha 11 zadá studii dopravy Jižního Města

Tisková zpráva ze dne 25. srpna 2005

Vyhodnotit stávající komunikační sítě, stanovit kritická místa a navrhnout opatření, jak co nejlépe zlepšit dopravu na území, je účelem Studie dopravy Jižního Města. Ten bude vytvořen ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a dalšími organizacemi. Bude vytvořen s ohledem na stávající situaci a plánovanou výstavbu v rámci Jižního Města i okolí. Tato studie reaguje i na vzrůst výstavby v okolních městských částech Újezd, Křeslice. Studie se zaměření na problematiku parkování, cyklistickou a pěší dopravu a měla by prověřit i příměstskou dopravu. První výstupy z této studie by měly být známé již koncem roku.

Vytvořeno 14.11.2005 13:51:35 | přečteno 1718x | Charlie Root
load