Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Nejstarší škola Prahy 11 oslaví sto let

Tisková zpráva ze dne 3. listopadu 2005

Základní škola Chodov, která je nejstarší školou Prahy 11, oslaví ve dnech 9. - 3. 11. sto let od svého založení. Po tyto dny v ní budou probíhat dny otevřených dveří, a to od 10. - 17. hodiny. Hlavní oslavy proběhnou 11. listopadu, kdy se od 16.00 uskuteční průvod žáků školy k TOP Hotelu Praha, kde v 17.00 začne slavnostní akademie současných žáků skolky. Na jejich vystoupení naváže ve 20.00 ocenění zasloužilých pedagogů a zaměstnanců školy. Po něm bude následovat koncert na počest 100. výročí ZŠ Chodov.

Historie ZŠ Chodov

25. 6. 1868 - podepsána zřizovací listina, první školní rok začal 1. září 1869. Vyučování probíhalo v jedné volné místnosti na chodovském statku.

V kronice nalézáme tuto zprávu "Poněvadž místnosti tyto čím dál tím více se nedostačovaly, bylo se obci starati o školní budovu."

1873 - obecní zastupitelstvo se usneslo koupit v Chodově staré stavení ( za 2750 zlatých) a pomocí subvence 1200 zlatých byla provedena přestavba a 1. 11. 1874 byla školní budova slavnostně otevřena.

Ani tyto prostory však zakrátko nedostačovaly. Proto obecní představenstvo rozhodlo postavit novou školní budovu. Měla stát u hostivařské silnice, nesla číslo popisné 57, byla jednopatrová a 12. listopadu 1905 byla slavnostně otevřena.

Původní budova se skládala ze 4 tříd, bytu pro řídícího učitele, školního dvora a zahrady. Podlaha ve třídách byla černá, dřevěná. Nebylo zvykem se přezouvat. V každé třídě byla železná kamna - v zimě rozpálená. Místo tělocviku se chodilo na vycházky, nejčastěji na školní zahradu, kde bylo plno práce po celý rok.

Po vzniku samostatné ČSR v roce 1918 pokračoval život v chodovské škole až do ledna 1928. 1. 1. 1928 byla do Chodova přičleněna obec Háje. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě 2. patra. Pro nepřízeň počasí nebyla stavba dokončena k 1.9. 1930 a tak byl začátek nového školního roku posunut na 17. 9. 1930. Náklad činil 300 000 korun.

Chodovská škola i nadále rostla. Ve škole se v 7 třídách učilo 335 dětí. A tak od školního roku 1933/34 bylo povoleno střídavé vyučování ve dvou prvních třídách. Tehdy také obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě školy na západní straně a od srpna 1934 byla zkolaudována budova jako vhodná pro umístění obecné i měšťanské školy. V červnu 1935 byl proveden první zápis do měšťanské školy. Dětí neustále přibývalo v obou školách. Ve školním roce 1936/37 měla dohromady 486 žáků, o rok později 501 a v následujícím dokonce 530 žáků. A tak v říjnu 1938 byla uskutečněna další přístavba - ze severní strany - ve školním dvoře, kde byly zřízeny 2 třídy a školní kuchyně.

Historie školy v době německé okupace není školní kronikou zaznamenána. V té době se nesmělo do kronik psát. Byly schovány a čekaly na příchod svobody.

Po osvobození bylo stěžejním úkolem rychle obnovit školní prostředí a odstranit škody způsobené válečnými událostmi roku 1945. Obětaví občané přispěli na zřízení školního rozhlasu sbírkou 40 758 Kč, byla dále nakoupeny nové knihy do školní knihovny, nové pianino a další potřebné školní vybavení. V červnu bylo provedeno zastřešení nové přístavby, která měla původně rovnou střechu.

V roce 1947 byly ve školní budově slavnostně odhaleny pamětní desky 53 umučených a zavražděných občanů a obětí 1. světové války.

Padesátá léta spojil se starou chodovskou školou i národní umělec Max Švabinský, který zde na Chodově pobýval na letním bytě.

V roce 1953 vstoupili žáci poprvé do osmileté školy. Škola měla v té době 19 tříd se 651 žáky.

V prosinci 1958 byl do školy zaveden plyn - což přispělo nejen k rychlejšímu vaření ve školní kuchyni, ale umožnilo i dodávku teplé vody a vytápění na WC.

V roce 1965 byla provedena vnitřní přestavba školy - byly provedeny zednické, truhlářské a elektrikářské práce. Škola získala jako jedna z prvních odborné učebny.

V roce 1970 byly pro školní účely přestavěny prostory v hostinci U Žáků s cílem rozšířit nedostačující prostory a omezit střídavé vyučování.

V letech 1976 - 77 proběhla rekonstrukce školních prostor. Bylo zřízeno ústřední topení. Školní vyučování se na krátký čas přeneslo mimo prostory staré chodovské školy. Ačkoliv nebyly adaptační práce dokončeny, děti se do své školy i se svými pedagogy opět navrátily 1. 9. 1977-neboť v ZDŠ Jižní Město - Háje (Modrá škola) bylo již od 1.9. 1976 zahájeno vyučování pro sídlištní děti. Dokončení stavebních prací probíhalo po celý školní rok 1978.

Ještě na sklonku komunistické éry - na počátku 80. let byl připraven plán celkové dostavby chodovské základní školy, spočívající v přístavbě učeben, tělocvičny stravovacího komplexu, šaten, specializovaných učeben a kabinetů. Plán byl v celkové výši přes 10 milionů Kčs. Nikdy však nebyl realizován, přestože například na objekt školní jídelny byl v roce 1975 vydán demoliční výměr a hrozilo její uzavření.

Ve školním roce 1980 měla škola 451 žáků, pracovalo zde 23 pedagogických pracovníků, 6 správních zaměstnanců, 6 kuchařek a 1 technickohospodářský pracovník.

Tento počet žáků vykazuje škola po celé období 80. let a na počátku let devadesátých, kdy škola navázala spolupráci se školu v obci Saint Katherain v Rakousku.

V roce 1995 proběhla výměna starých dřevěných oken za nová plastová. Škola však zaznamenává úbytek počtu žáků - až na 336 žáků ve školním roce 1994/95. Je vedena se zřizovatelem diskuse o další existenci základní školy. Po splnění úkolů daných zřizovatelem - MČ Praha 11 - Jižní Město je s konečnou platností přijato usnesení o zachování existence ZŠ Chodově.

Ve spolupráci s TJ Chodov je na škole úspěšně rozvíjen sportovní program, zaměřený na výchovu moderních gymnastek. Škola zaznamenává postupný nárůst počtu žáků a zájem o docházku právě do této školy.

V odborné přípravě se škola jako první na území Jižního Města zaměřuje na výuku informatiky. Jsou zřízeny 2 specializované počítačové učebny. Ve spolupráci s Kolegiem rodičů je hrazeno připojení školy k internetu.

Od školního roku 1997/1998 pracuje při škole Rada školy.

Škola změnila také svůj název - od školního roku 1999/2000 nese název ZŠ Chodov. Bylo vytvořeno nové logo školy.

Ve školním roce 2000/2001 se znovu přiblížil počet žáků školy cílovému počtu, který je stanoven na 450.

V roce 2001 je započato s budováním venkovního víceúčelového hřiště, které je umístěno na místě bývalého objektu školní družiny, který byl v roce 1998 stržen.

I nadále přetrvává problém stravování žáků školy a absence tělocvičného komplexu.

Vedení školy, rodiče, žáci a všichni, kterým není lhostejný osud staré chodovské školy, věří, že budou naplněny plány rozvoje ZŠ Chodov a škola se při příležitosti stého výročí svého založení dočká prostorových podmínek, srovnatelných s ostatními okolními ZŠ.

zdroj: www.zskv.cz

14.11.2005 14:37:47 | přečteno 2870x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj stolní tenis
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kino klub Zahrada – Hodně štěstí pane Veliký
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Tři prasátka
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: PŘÍBRAMSKO
Kino klub Zahrada – Top Gun: Maverick
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výtvarná dílna
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Finanční výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Turistický výlet pro seniory: POUTNÍ CESTOU Z HÁJKU DO PRAHY
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
OMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH ŠPITÁLŮ A LAZARETŮ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load