Radní schválili výběr projektů v rámci grantových programů

Radní jedenácté městské části na své schůzi 16. ledna schválili výběr projektů v rámci grantových programů pro oblast kultury a školství.

Do škol a školek na výukové programy pro letošní rok poputuje 270 000 Kč. Vybraným subjektům z oblasti kultury pomohou granty, které jsou v prvním kole v celkové výši 913 540 Kč. Grantový program na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb má uzávěrku k 28. únoru 2013 a přidělení grantů je podmíněno schválením rozpočtu, stejně tak je tomu i s grantovým programem MČ Praha 11 na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky.

Rada  také vzala na vědomí rámcovou studii proveditelnosti výstavby obecních bytů, schválila odůvodnění významné veřejné zakázky a uložila starostovi zveřejnit za zadavatele v souladu se zákonem (4.137/2006 Sb.) odůvodnění zakázky „Pořízení nájemních bytů městskou části Praha 11“ do 31. 3. 2013. Na jednání Rady byl také pozván ředitel ZŠ Mikulova, aby popsal aktuální situaci ve škole a obeznámil radní s tím, jaké kroky podnikl ke zklidnění situace mezi vedením školy, zástupci rodičů a pedagogů. Dosavadní kroky radní neshledali dostačujícími a tak vyzvali ředitele k intenzivnějšímu jednání, o kterém bude ředitel písemně informovat vedení radnice nejdéle do pondělí 21. ledna 2013.

Vytvořeno 17.1.2013 13:48:57 | přečteno 4488x | Dana Foučková
load