Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Městská část v tuto chvíli nechce zóny placeného stání

Rada městské části Praha 11 se dne 23. ledna 2013 rozhodla zrušit část usnesení č. 0280/7/R/2012 ze dne 21. 3. 2012. Zároveň pověřila zástupce starosty Jana Meixnera, aby zajistil stažení žádosti městské části Praha 11 ve věci zavedení zón placeného stání na území Prahy 11 u Magistrátu hlavního města Prahy.

 Záměr zavedení zón placeného stání byl součástí projektu Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11, který reagoval na neustále se zvyšující zatížení dopravní sítě parkujícími vozidly a rostoucími stížnostmi obyvatel na stále složitější parkování poblíž jejich domovů,“ vysvětluje místostarosta Jan Meixner projekt, jehož součástí byla i výstavba parkovacích domů a řešení průjezdnosti ulic, především s ohledem na vozy integrovaného záchranného systému. Výstavba parkovacích domů se u většiny obyvatel lokalit, kde měly být postaveny, nesetkala s pochopením, a tak od ní městská část Praha 11 upustila, což deklarovala usnesením Rady městské části Praha 11 č. 930/22/R/2012 ze dne 25. 9. 2012.

Současně došlo a stále dochází ke změnám v pravidlech provozování zón placeného stání a stejně tak roste záměr jejich rozšíření do dalších městských částí, včetně sousední Prahy 4. To vše má zásadní vliv na další řešení dopravy v klidu, protože tuto problematiku je nezbytné řešit komplexně i s přihlédnutím k vývoji sousedních městských částí. „V tuto chvíli je jediným rozumným řešením, přerušení tohoto projektu do doby zpracování pravidel zón placeného stání ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, který je zřizovatelem těchto zón na území Prahy a vyčkat na dokončení záměrů na zřízení a rozsah těchto zón na území sousedních městských částí,“ doplňuje na závěr starosta Mlejnský.

 

 Zřizovatelem zón placeného stání na celém území metropole je hlavní město Praha. Rada městské části Praha 11 svým usnesením č. 0280/7/R/2012 ze dne 21. 3. 2012 přihlásila k projektu zřizování zón placeného stání na území Jižního Města. Městská část Praha 11 předala 27. března 2012 odboru dopravy magistrátu schválenou projektovou dokumentaci pro realizaci zón placeného stání na vybraných územích městské části Praha 11.

23.1.2013 17:56:55 | přečteno 4811x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load