Městská část v tuto chvíli nechce zóny placeného stání

Rada městské části Praha 11 se dne 23. ledna 2013 rozhodla zrušit část usnesení č. 0280/7/R/2012 ze dne 21. 3. 2012. Zároveň pověřila zástupce starosty Jana Meixnera, aby zajistil stažení žádosti městské části Praha 11 ve věci zavedení zón placeného stání na území Prahy 11 u Magistrátu hlavního města Prahy.

 Záměr zavedení zón placeného stání byl součástí projektu Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11, který reagoval na neustále se zvyšující zatížení dopravní sítě parkujícími vozidly a rostoucími stížnostmi obyvatel na stále složitější parkování poblíž jejich domovů,“ vysvětluje místostarosta Jan Meixner projekt, jehož součástí byla i výstavba parkovacích domů a řešení průjezdnosti ulic, především s ohledem na vozy integrovaného záchranného systému. Výstavba parkovacích domů se u většiny obyvatel lokalit, kde měly být postaveny, nesetkala s pochopením, a tak od ní městská část Praha 11 upustila, což deklarovala usnesením Rady městské části Praha 11 č. 930/22/R/2012 ze dne 25. 9. 2012.

Současně došlo a stále dochází ke změnám v pravidlech provozování zón placeného stání a stejně tak roste záměr jejich rozšíření do dalších městských částí, včetně sousední Prahy 4. To vše má zásadní vliv na další řešení dopravy v klidu, protože tuto problematiku je nezbytné řešit komplexně i s přihlédnutím k vývoji sousedních městských částí. „V tuto chvíli je jediným rozumným řešením, přerušení tohoto projektu do doby zpracování pravidel zón placeného stání ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, který je zřizovatelem těchto zón na území Prahy a vyčkat na dokončení záměrů na zřízení a rozsah těchto zón na území sousedních městských částí,“ doplňuje na závěr starosta Mlejnský.

 

 Zřizovatelem zón placeného stání na celém území metropole je hlavní město Praha. Rada městské části Praha 11 svým usnesením č. 0280/7/R/2012 ze dne 21. 3. 2012 přihlásila k projektu zřizování zón placeného stání na území Jižního Města. Městská část Praha 11 předala 27. března 2012 odboru dopravy magistrátu schválenou projektovou dokumentaci pro realizaci zón placeného stání na vybraných územích městské části Praha 11.

Vytvořeno 23.1.2013 17:56:55 | přečteno 5018x | Dana Foučková
load