Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Své bydliště nyní vnímám jako bezpečnější místo

...řekl v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta MČ Praha 11.

Jak byste zhodnotil první kroky řešení dopravy v klidu v městské části Praha 11 očima občana?

Jsem obyvatelem této lokality, která byla zařazena do pilotního projektu obytných zón, a tak mohu posoudit jejich zřízení ze své každodenní zkušenosti. Jsem velmi mile překvapen, jak se zde situace zlepšila. Ulice jsou nyní průjezdné a jako občan nemusím mít obavy, že by kvůli špatně zaparkovaným vozidlům nedojeli včas například hasiči. Své bydliště nyní vnímám jako bezpečnější místo, kde dostali větší přednost lidé před automobily.

Jak se představitelé této části Prahy zasloužili o úspěšnost tohoto řešení?

V první řadě jsme měli odvahu začít tento dlouhodobě opomíjený problém řešit. Nechali jsme zpracovat studii, která zmapovala a analyzovala stávající stav a nastartovali jsme další kroky k řešení situace. Úspěchem je zajisté i spolupráce s občany, kteří svými názory a podněty výrazně přispívají, za což jim velmi děkuji.

Co bylo podle Vás nejobtížnější?

K nejobtížnějším krokům patřilo objasnění významu potřebných opatření občanům. Většina z nich chápala nutnost zajištění průjezdnosti komunikací, ale jakákoliv změna v prostředí, kde žijeme, je přijímána s určitými rozpaky a s obavou z možných negativních dopadů. Jak se říká, nic není jen černé nebo bílé a my hledáme to nejlepší řešení na základě různých úhlů pohledu široké laické i odborné veřejnosti.

Doporučil byste toto řešení i jiným částem Prahy nebo i jiným městům či oblastem?

Ano, jedná se o cestu, kterou jsou schopny jít všechny pražské městské části bez přílišné vazby na Magistrát hl. m. Prahy. Každé území je ovšem jiné, a proto je potřeba vycházet z lokálních specifik. Co se týče doporučení pro ostatní města, doporučení obecného charakteru je jediné - nečekat na kolaps dopravy v klidu, začít řešit problematiku včas a koncepčně. Pak je město připraveno zvládnout situaci tak, že je možno ji řešit s výhledem do budoucnosti a ne “hasit až požár“.


14.7.2010 Silnice a železnice strana 45 Zajímavosti z oboru
Mgr. Ludmila Doudová
27.7.2010 9:56:35 | přečteno 2160x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load