Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Stop zubnímu kazu

21.11.2011 Zdravotnické noviny - ZDN Strana 4 Příloha - Infoservis - blízko vás & pro vás

red

* Pilotní projekt VZP

Vysoká kazivost chrupu dětí v České republice nás podle posledních statistických šetření zařazuje na jedno z nejhorších míst v EU. Pilotní projekt Stop zubnímu kazu podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou si klade za cíl záchyt zejména rizikových dětí a zvýšenou péči o ně, i o jejich rodiny. V tomto ohledu se jedná o první program tohoto druhu v ČR.

Absence preventivních programů společně s nedostatečnou dostupností dětské zubní péče by mohla vést k explozi výskytu zubního kazu v dětské populaci s dopady na orální i celkové zdraví dětí. Tento pilotní projekt má tedy významný medicínský efekt v ochraně dětského zdraví se sekundárním dopadem i na dospělou populaci.

Dostupnost dětské zubní péče je v současnosti na mnoha místech České republiky problematická. Je to dáno nejen klesajícím počtem zubních lékařů a tím, že téměř dvě třetiny z nich jsou starší 50 let – zájem stomatologů o registraci dětí a systematickou preventivní péči o ně je dramaticky menší než o léčbu dospělých. V ČR se z mnoha důvodů rozpadly programy prevence zubního kazu, jako jsou celoplošná fluorizace pitné vody a kolektivní školní prohlídky. To přispělo k tomu, že výskyt zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní je vyšší než v zemích Evropské unie, zejména u 30 procent rizikových dětí.

Efektivní prevenci, odpovídající současné úrovni poznatků o vzniku a předcházení zubního kazu, je třeba zajistit jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Velmi podstatnou roli v péči o dětský chrup musí převzít rodina. Pouze zapojením celé rodiny lze dosáhnout skutečně dobrých výsledků, které přispějí k ústnímu i celkovému zdraví dětí. V tom se pojetí tohoto projektu odlišuje od preventivních programů probíhajících v současné době na několika místech České republiky, které jsou zaměřeny pouze na nácvik správné ústní hygieny u dětí v mateřských a základních školách.

Preventivní projekt Stop zubnímu kazu je zaměřen na děti v posledních třídách mateřských škol a v prvních třídách základních škol. Realizuje se ve spolupráci s městskými úřady Praha 10 a Praha 11 a tvoří ho tři vzájemně provázané programy s různou šíří dopadu na dětskou populaci.

Program I. – „Jak na zdravý úsměv“ Domy zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a v Praze 11 připravily letáky s informacemi o prevenci nejčastějších onemocnění a úrazů zubů i ústní dutiny ve formě srozumitelné především dětem. Letáky jsou distribuovány do mateřských a základních škol.

Program II. – „Vezmi mámu a tátu s sebou“ Tento výchovný program je určen dětem z posledních ročníků mateřských škol. Na rodičovských schůzkách odborníci zvou děti i s dospělými na zábavnou a hravou vzdělávací akci. Preventistky pak navštěvují školy a učí děvčata a chlapce správně si čistit chrup po obědě, aby u nich upevnily návyky získané při edukační lekci.

Program III. – „Spolu na kaz přijdeme včas“ Ke spolupráci byly vyzvány všechny základní školy v Praze 10 a v Praze 11. Rodiče žáků prvních tříd byli seznámeni s existencí preventivního programu, jehož cílem je předcházení zubnímu kazu. Děti se společně v doprovodu učitele účastní speciálně připravené výchovné a vzdělávací hodiny v učebně Domu zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a 11. Těm, kterým rodiče dají písemný souhlas, je nabídnuta i možnost individuálního vyšetření. Rodiče, jejichž potomkům se nadměrně kazí zuby, se mohou zúčastnit s dítětem speciálního výchovného a vzdělávacího kurzu. Dětem s kariézním chrupem a dalšími onemocněními v dutině ústní bude zajištěna odborná péče stomatologa.

Záchyt rozsáhlých kazů a včasné ošetření dočasných zubů spolu s upevněním správných návyků v péči o chrup umožní předcházet někdy i závažným komplikacím s možným dopadem na celkové zdraví.

Preventivní program Stop zubnímu kazu, který trvá po celý rok 2011, je určen pro 15 000 dětí, z nichž 2 400 je ve věku od pěti do sedmi let. Toto období, kdy začíná výměna mléčných zubů za stálý chrup, je klíčové pro další zdravý orální vývoj.

Projekt by neměl být jednorázovou záležitostí, ale měl by se stát základem pro kontinuální preventivní péči o děti v Praze 10 a v Praze 11.

24.11.2011 11:28:06 | přečteno 2263x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Mediální komise
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load