Stop zubnímu kazu

21.11.2011 Zdravotnické noviny - ZDN Strana 4 Příloha - Infoservis - blízko vás & pro vás

red

* Pilotní projekt VZP

Vysoká kazivost chrupu dětí v České republice nás podle posledních statistických šetření zařazuje na jedno z nejhorších míst v EU. Pilotní projekt Stop zubnímu kazu podporovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou si klade za cíl záchyt zejména rizikových dětí a zvýšenou péči o ně, i o jejich rodiny. V tomto ohledu se jedná o první program tohoto druhu v ČR.

Absence preventivních programů společně s nedostatečnou dostupností dětské zubní péče by mohla vést k explozi výskytu zubního kazu v dětské populaci s dopady na orální i celkové zdraví dětí. Tento pilotní projekt má tedy významný medicínský efekt v ochraně dětského zdraví se sekundárním dopadem i na dospělou populaci.

Dostupnost dětské zubní péče je v současnosti na mnoha místech České republiky problematická. Je to dáno nejen klesajícím počtem zubních lékařů a tím, že téměř dvě třetiny z nich jsou starší 50 let – zájem stomatologů o registraci dětí a systematickou preventivní péči o ně je dramaticky menší než o léčbu dospělých. V ČR se z mnoha důvodů rozpadly programy prevence zubního kazu, jako jsou celoplošná fluorizace pitné vody a kolektivní školní prohlídky. To přispělo k tomu, že výskyt zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní je vyšší než v zemích Evropské unie, zejména u 30 procent rizikových dětí.

Efektivní prevenci, odpovídající současné úrovni poznatků o vzniku a předcházení zubního kazu, je třeba zajistit jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Velmi podstatnou roli v péči o dětský chrup musí převzít rodina. Pouze zapojením celé rodiny lze dosáhnout skutečně dobrých výsledků, které přispějí k ústnímu i celkovému zdraví dětí. V tom se pojetí tohoto projektu odlišuje od preventivních programů probíhajících v současné době na několika místech České republiky, které jsou zaměřeny pouze na nácvik správné ústní hygieny u dětí v mateřských a základních školách.

Preventivní projekt Stop zubnímu kazu je zaměřen na děti v posledních třídách mateřských škol a v prvních třídách základních škol. Realizuje se ve spolupráci s městskými úřady Praha 10 a Praha 11 a tvoří ho tři vzájemně provázané programy s různou šíří dopadu na dětskou populaci.

Program I. – „Jak na zdravý úsměv“ Domy zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a v Praze 11 připravily letáky s informacemi o prevenci nejčastějších onemocnění a úrazů zubů i ústní dutiny ve formě srozumitelné především dětem. Letáky jsou distribuovány do mateřských a základních škol.

Program II. – „Vezmi mámu a tátu s sebou“ Tento výchovný program je určen dětem z posledních ročníků mateřských škol. Na rodičovských schůzkách odborníci zvou děti i s dospělými na zábavnou a hravou vzdělávací akci. Preventistky pak navštěvují školy a učí děvčata a chlapce správně si čistit chrup po obědě, aby u nich upevnily návyky získané při edukační lekci.

Program III. – „Spolu na kaz přijdeme včas“ Ke spolupráci byly vyzvány všechny základní školy v Praze 10 a v Praze 11. Rodiče žáků prvních tříd byli seznámeni s existencí preventivního programu, jehož cílem je předcházení zubnímu kazu. Děti se společně v doprovodu učitele účastní speciálně připravené výchovné a vzdělávací hodiny v učebně Domu zubní péče o dítě a rodinu v Praze 10 a 11. Těm, kterým rodiče dají písemný souhlas, je nabídnuta i možnost individuálního vyšetření. Rodiče, jejichž potomkům se nadměrně kazí zuby, se mohou zúčastnit s dítětem speciálního výchovného a vzdělávacího kurzu. Dětem s kariézním chrupem a dalšími onemocněními v dutině ústní bude zajištěna odborná péče stomatologa.

Záchyt rozsáhlých kazů a včasné ošetření dočasných zubů spolu s upevněním správných návyků v péči o chrup umožní předcházet někdy i závažným komplikacím s možným dopadem na celkové zdraví.

Preventivní program Stop zubnímu kazu, který trvá po celý rok 2011, je určen pro 15 000 dětí, z nichž 2 400 je ve věku od pěti do sedmi let. Toto období, kdy začíná výměna mléčných zubů za stálý chrup, je klíčové pro další zdravý orální vývoj.

Projekt by neměl být jednorázovou záležitostí, ale měl by se stát základem pro kontinuální preventivní péči o děti v Praze 10 a v Praze 11.

Vytvořeno 24.11.2011 11:28:06 | přečteno 2357x | Petr Kefurt
load