Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Starosta jde od byrokracie k marketingu

Marketing se stává důležitým článkem fungování úřadů. Městská část Praha 11 patří mezi úřady, které se snaží jít novým trendům naproti.

Marketing ve státní správě a v samosprávě se objevuje stále častěji. Pryč jsou doby, kdy měly úřady v popisu své práce „jen“ administrativu, papírování a různá další byrokratická opatření a kdy bylo něco jako marketing věcí nepředstavitelnou.

Ministerstva, kraje, obce i městské části se dostávají stále častěji do konkurenčního prostředí. A pro takové situace si začínají zvykat, že vše nelze řešit jen formou tiskového mluvčího, který odpovídá na dotazy novinářů. Marketing a komunikace se stala v posledních několika letech běžnou součástí fungování tohoto úřadu.

Starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský rozděluje marketing a komunikaci svého úřadu na tři základní části. „První je jednoznačně role tiskového mluvčího. Musíme stoprocentně zajišťovat servis novinářům, odpovídat na dotazy občanů a plnit roli otevřeného úřadu. Druhou částí je marketing v podobě vymýšlení a organizace celé řady akcí pro veřejnost, kterých má Praha 11 ročně desítky. A poslední třetí částí je určitá míra krizové komunikace, jejíž podstata spočívá v hájení zájmů městské části,“ vysvětluje podobu komunikace Prahy 11 starosta Dalibor Mlejnský.

Vcelku neobvyklá je druhá a třetí část zmiňovaná Daliborem Mlejnským. Při organizaci akcí pro veřejnost se v případě Prahy 11 organizují například už tradiční oslavy narozenin Jižního Města - 11 dnů Prahy 11, různé akce v oblasti Integrovaného záchranného systému, zdravotnické prevence, edukace apod. „Máme vždy na každý rok vytvořen plán takových akcí. Reakce veřejnosti zejména na outdoorové akce je velmi pozitivní. Běžně se našich projektů účastní tisíce lidí,“ říká Dalibor Mlejnský.

Praha 11 se po zkušenostech z předchozích let dokonce naučila své projekty utvářet do komunikačních programů. Za zajímavost stojí například projekt Bezpečné Jižní Město, program zaměřený na prevenci v oblasti bezpečnosti Prahy 11. „Všechny naše projekty a programy jsou organizovány v důsledném režimu. Držíme se korporátní identity a manuálu grafické prezentace. Prezentace akcí i akce samotné jsou tak snadno identifikovatelné, čímž se zvyšuje povědomí o nich na straně veřejnosti,“ říká k praktickým zkušenostem mluvčí Prahy 11 Andrea Wolfová.

Třetí oblastí je zmiňovaná krizová komunikace. Ačkoli jde o oblast známou spíše z komerčního sektoru, i ve státní správě našla své významné uplatnění. Především v souvislosti s plány v oblastech, jako je územní rozvoj nebo jiné reformní kroky. „Často se dostáváme do nekonečných debat s různými občanskými sdruženími či spolky. Jejich motivem dnes již není logická oponentura, ale spíše snaha škodit, zdržovat a omezenost radnice v dalším rozvoji lokality,“ vysvětluje Dalibor Mlejnský.
Praha 11 si vytváří krizové scénáře k většině projektů, které na svém území řeší. Podle starosty Dalibora Mlejnského je debata s občany důležitá. Neměla by se však stát politickým nástrojem.

Starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský říká, že by se samosprávné úřady neměly marketingu bránit. Zkušenosti z radnice podle něj ukazují, že rozdíl v marketingových potřebách je oproti komerční sféře jen minimální.

V čem spatřujete rozdílnosti v otázce využívání marketingu u státní a soukromé sféry?
Z praktického hlediska žádný. V případě soukromé společnosti jde o to, aby byla firma vidět, prodávala své výrobky a odlišovala se od konkurence. U státní správy jsou cíle podobné. Potřebujeme, aby o naší činnosti měli občané objektivní informace a byli jsme vidět. Rozdíl vnímám spíše administrativní a finanční. Jako úřad pracujeme s penězi daňových poplatníků a musíme být při jejich investování obezřetnější než v soukromé firmě.
Praha 11 je jedním z marketingově nejaktivnějších úřadů. Jak s těmito překážkami bojujete?
Předně na celou řadu akcí hledáme partnery, kteří pomáhají s pokrytím části rozpočtu. Kasa městské části je tak namáhána jen minimálně. Ovšem v některých případech si musíme vystačit ze svých zdrojů. Jde spíše o marketingové akce pro děti a seniory, kde se sponzoři hledají obtížně, ale které zároveň vnímáme jako nejpříjemnější a s velmi pozitivní odezvou veřejnosti.
Jaké marketingové projekty byste v případě městské části Praha 11 vypíchnul?
Jednoznačně to jsou projekty pro děti a pak projekty z oblasti bezpečnosti nebo vlastní tvorby. Zajímavý byl například projekt Future City Game, kdy občané se vztahem k Praze 11 hledali nejzajímavější projekty na poli společenského a kulturního života na Jižním Městě.


6.4.2010 Marketing magazine strana 19 Komerční prezentace
PR

8.4.2010 15:14:14 | přečteno 2542x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load