Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Bezpečí pro Jižní Město

Jižní Město, komplex několika sídlištních celků v Praze, bývá označováno za největší sídliště v České republice. Svou rozlohou 979 hektarů a svými téměř 80 tisíci obyvateli tvoří podstatnou část městské části Praha 11.

Na bezpečnost, ochranu občanů a jejich majetku jakož i majetku městské části je zaměřen rozsáhlý a dlouhodobý projekt Úřadu městské části Praha 11 Bezpečné Jižní Město. Geoinformační část projektu řeší Bezpečnostní mapa Prahy 11 vytvářená v geografickém informačním systému MISYS.

Systém MISYS je městskou částí využíván od roku 1994. Obsahuje množství mapových podkladů (například mapy katastru nemovitostí a pozemkového katastru, technickou mapu, ortofotomapu, mapu uliční sítě, územní plán...) a řadu modulů pasportů, například budov, komunikací, zeleně apod.

Pracovníci úřadu využívají systém MISYS i ve spojení s dalšími systémy, včetně například Stavebního úřadu společnosti VITA software nebo Radnice společnosti VERA.

Zaměření projektu V projektu Bezpečné Jižní Město je definováno celkem 14 oblastí, které jsou k dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové: 1. Regenerace Jižního Města 2. Kamerové systémy a Multifunkční dohledové centrum (MDC) 3. Městská policie Praha 11 a Policie ČR 4. Integrovaný záchranný systém (IZS) 5. Doprava v klidu a Obytné zóny 6. Bezpečné přechody 7. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) 8. Otevřený úřad a Informační a antikorupční linka 9. Bezpečnostně krizová prevence 10. Systém integrované sociální intervence (SISI) 11. Projekt prevence kriminality 12. Drogová prevence 13. Životní prostředí 14. Sport a volný čas.

Systém MISYS se stal základem Bezpečnostní mapy Prahy 11. V mapě se koncentrují a vizualizují všechny informace o pozitivních a negativních jevech na území městské části Praha 11, včetně indikace problémových oblastí. Obsah bezpečnostní mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů, rozdělených do několika kapitol a na ně navazujících podkapitol, představujících odpovídající základové vrstvy věnující se mimo jiné kriminalitě, dopravě, sociální, požární nebo bezpečnostní problematice.
Tyto vrstvy dále obsahují upřesňující specifické podoblasti, zaměřené na konkrétní odpovídající bezpečnostní a problémové oblasti, například rizikové komunikace, přechody pro chodce, problémové provozovny, lokality se zvýšenou koncentrací osob bez domova, přehled sídel a služeben jednotlivých bezpečnostních složek atd. Samotné prvky bezpečnostní mapy jsou kresleny v poznámkovém výkresu. Součástí mapy jsou i informace o prevenci a o konkrétních opatřeních, které městská část Praha 11 činí ke zlepšení bezpečnostní situace na Jižním Městě. Přínosy a cíle projektu Projekt Bezpečné Jižní Město a jeho Bezpečnostní mapa Prahy 11 vytvářená v systému MISYS společně zajišťují úzkou spolupráci bezpečnostních složek, snadnou dostupnost informací pro občany a jednotlivé složky integrovaného záchranného systému na bezpečnostním portálu Jižního Města a umožňují budování centrálního monitoringu území Prahy 11 s důrazem na pozitivní a negativní jevy.


30.4.2010 GeoBusiness (GEOinformace) strana 11 Řešení
Pavel Krčílek
21.5.2010 12:01:37 | přečteno 2365x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load