Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Co je arteriální hypertenze, jsme se zeptali MUDr. Martiny Pauli, ze společnosti MEDICO spol. s r.o.

MUDr. Martina Pauli je absolventka 1. lékařské fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Má atestaci z interního lékařství a praxi na 1. interní klinice VFN v Praze 2. Od roku 2000 pracuje ve firmě Medico s.r.o.

Arteriální hypertenze neboli vysoký krevní tlak patří mezi nejčastější onemocnění cévního oběhu. Jedná se o velmi rozšířené onemocnění, které postihuje až 25 procent dospělé populace. Hypertenze  představuje závažný zdravotní problém, neboť je  jedním  z nejvýznamnějších  rizikových faktorů pro vznik aterosklerosy a jejích komplikací,  jako je  např. angina  pectoris,  srdeční infarkt,  cévní mozkové příhody, onemocnění tepen dolních končetin, onemocnění ledvin atd. 

Jaké jsou její příčiny?

U většiny nemocných přesnou příčinu vysokého krevního tlaku neznáme. Hypertenze  v těchto případech vzniká spolupůsobením různých rizikových faktorů, kterými jsou např.  genetické dispozice, vyšší věk, obezita, nevhodný životní styl - hlavně stres, nevhodné složení stravy, nadměrné solení pokrmů, větší konzumace alkoholu a kouření.

Pouze u cca 5% pacientů je zvýšený krevní tlak důsledkem nějaké jiné nemoci např. onemocnění ledvin, žláz s vnitřní sekrecí nebo oběhové soustavy.

Jak se hypertenze projevuje?

Asi u poloviny nemocných arteriální hypertenze může způsobovat bolesti hlavy, závratě,  zvýšenou únavu, zhoršenou celkovou výkonnost, zhoršené dýchání při větší námaze,  krvácení z nosu atd.. V pokročilých stádiích se pak mohou objevovat další příznaky, které  vyplývají z poškození jiných orgánů dlouhotrvajícím vysokým krevním tlakem.

Často ale onemocnění probíhá bezpříznakově a nemocný tudíž dlouhou dobu nemusí o svém onemocnění vědět. Vysoký  krevní tlak pak může být zjištěn náhodně při preventivní prohlídce nebo při lékařském vyšetřením z důvodu jiného zdravotního problému. Někdy se  hypertenze diagnostikuje až v době rozvoje komplikací.

Jak se hypertenze diagnostikuje?

Horní hranicí normálního tlaku jsou hodnoty 140/90. Hodnoty vyšší je třeba individuálně korigovat léčbou. Ve sporných případech je možno stanovit diagnosu až po několika  měřeních a k upřesnění diagnosy bývá přínosné i ambulantní monitorování krevního tlaku. Při tomto vyšetření je pacientovi krevní tlak měřen speciálním přístrojem v domácím prostředí po dobu 24 hodin. V průběhu tohoto vyšetření nemocný může vykonávat běžné denní činnosti, takže tato metoda umožňuje lepší posouzení hodnoty krevního tlaku během celého dne, a tedy  nejen v ordinaci, kde může být  krevní tlak krátkodobě zvýšen vlivem jistého stresu.

V rámci komplexního interního vyšetření běžně provádíme různá laboratorní a pomocná  vyšetření. Cílem vyšetřovacího programu je stanovit závažnost a stadium onemocnění a zjistit  případné další rizikové faktory aterosklerosy a orgánové komplikace. 

Jaká je léčba hypertenze?

Léčbu arteriální hypertenze zahajujeme nejprve tzv. režimovými opatřeními. Pokud je přítomna nadváha je nutné zahájit redukční dietu a udržovat ideální tělesnou hmotnost racionální stravou s omezením tučných pokrmů a dostatečným přísunem zeleniny, ovoce a vlákniny. Pro všechny osoby s hypertenzí je důležité snížení přívodu soli, omezení alkoholu a kouření. Velký význam má pravidelné cvičení.

Většinou je potřeba zahájit i farmakologickou léčbu. U mírnější hypertenze lze krevní tlak  korigovat  pouze jedním lékem. Ale u některých nemocných musíme přistoupit i k léčbě několika druhy léků snižujících krevní tlak. V současné době je k dispozici celá řada preparátů z různých lékových skupin, které lze spolu kombinovat. Zde je nutno zdůraznit, že léčba  arteriální hypertenze musí  být  pravidelná a že normalizace krevního tlaku  po zahájení léčby neznamená možnost vysazení léčby. Jde tedy o léčbu dlouhodobou, v převážné většině léčbu trvalou, jejímž cílem je nejen odstranění subjektivních potíží ale zejména předcházení rychlejšímu rozvoji  aterosklerosy a  pozdějším orgánovým komplikacím.

10.1.2012 11:02:10 | přečteno 3658x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load