Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zoopark Prahy 11

Na nevyužitém, v současné době zdevastovaném, pozemku na okraji Prahy 11 se od 1. 11. 2011 buduje nová parková plocha, která by měla sloužit nejen k oddechu, ale především k přiblížení k přírodě lidem z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Projekt nemá ambice se stát konkurenci pražské ZOO, prostor o velikosti cca 5000 m2 s bude nabízet ukázky několika desítek našich domestikovaných nebo i divoce žijících živočichů. Celý projekt je směrován na rozšíření povědomí o spolužití zvířat a člověka, o chovu domácích zvířat a důrazem na dosažení praktických zkušeností s nimi. Vnitřní expozice bude průběžně přestavována podle právě probíhající výuky základních škol tak, aby postupně bylo možné praktickým a názorným způsobem prohlubovat výuku v oblastech přírodních věd a ekologie. Doplňkovou, ale nezanedbatelnou činností realizovanou v zooparku bude i praktická ochrana živočichů, formou stanice pro záchranu ježků a drobných savců.

Projekt vzniká ve spolupráci městské části a budoucího provozovatele OS Tarrouca, kde městská část vloží do projektu částku 2,5 mil korun a sdružení zbytek nákladů odhadovaných na cca 5 - 7 mil korun. Tím se podařilo významně snížit nároky na rozpočet městské části a zároveň docílit urychlené realizace tohoto projektu.

Stavba má platné stavební povolení a proto již byla realizována výstavba oplocení objektu, aby nedocházelo k jeho poškozování ze strany bezdomovců apod. V současné době je zahájena první etapa projektu.

Využití pozemku je řešeno s ohledem na jeho polohu a s ohledem na stávající inženýrské sítě. Vzrostlá zeleň bude zachována, stejně jako výškové rozčlenění pozemku (v místě jeho svažování bude vodní plocha v rámci pavilonu vyder). Řešení nevyžaduje přesuny materiálu mimo pozemek.

Jednotlivé objekty budou situovány podle jejich funkce. Hlavním motivem bude vstupní brána s prodejem lístků z Exnerovy ulice. Dopravní dostupnost bude řešena parkovací studií a není součástí tohoto projektu. Vstupní část bude přístupná z pěší komunikace, tak bude umožňovat případný vjezd techniky. Bude zde také objekt občerstvení, o které se dá, Vzhledem k atraktivní poloze objektu, očekávat poměrně velká poptávka. Nezapomeňme, že tudy vede hlavní trasa k Milíčovským rybníkům a také cyklotrasa.

Objekt občerstvení nabídne i zázemí pro zaměstnance (klubovna) a zázemí pro hosty (WC). Zakrytá pergola umožní klidné posezení s výhledem na zoopark či na plochu pro přednášky a podobné aktivity.

Zoopark dále bude obsahovat stáje (kozy, ovce a drobné domácí zvířectvo) s možností jejich prohlídky. Vodní svět bude tvořit pavilon vyder, budou zde pavilony drobných šelem a pavilony ptáků. Dalším objektem bude pavilon biotopů. Celý systém bude propojen vodním prvkem ve formě vodních ploch či potůčků, které například budou protékat pavilonem biotopů. Spíše technickou atrakcí bude prezentace čističky odpadních vod a kořenové čističky odpadních vod s bahenními rostlinami.

Jednotlivé prostory budou od sebe odděleny ohradami s elektrickým ohradníkem včetně ochrany proti vniku nežádoucích osob či zvěře z venkovního prostoru kolem zooparku. Objekt nebude klasickou formou oplocen, oddělení od okolního prostoru bude opět řešeno pouze ohradami s elektrickým ohradníkem (v zooparku se bude také volně pohybovat drobná zvěř). Ohrady budou místy vybaveny konstrukcemi pro popínavé rostliny do výšky cca. 1,8 m.

Tisková zpráva vydaná k zahájení této akce je ikona souboruzde.

4.11.2011 11:10:28 | přečteno 3911x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load