Na obsah stránky

ENDE
 

Změna správce bytového fondu v objektech Šalounova 2025 a Blatenská 2146

LOGO Praha 11
Informace pro nájemce bytů a nebytových prostor v objektech Šalounova 2025 a Blatenská 2146. K 31. březnu 2009 byla ukončena smlouva o zabezpečení správy nemovitostí mezi Městskou částí Praha 11 a společností Centra a.s. Od 1. 4. 2008 vykonává správu tohoto bytového fondu na základě uzavřené mandátní smlouvy společnost Jihoměstská majetková a.s.

Uzavřená nájemní smlouva mezi nájemci a městskou částí Prahou 11 je nadále platná a žádné jiné náležitosti uvedené v této smlouvě se nemění. Mění se pouze číslo účtu, na který je hrazené nájemné a zálohy na služby. Nové číslo účtu je: 39028-200807399/0800.

Nájemníci, kteří hradí nájemné prostřednictvím služby SIPO, nemusí provádět žádné změny, neboť tyto změny byly již provedeny společností Jihoměstská majetková a.s.

Informace o společnosti Jihoměstská majetková a.s.
Provozovna: Tererova 1356, Praha 4, 149 00
E-mail: info@jihomestska.cz

Personální obsazení
Ředitel: Rostislav Korbel, e-mail: korbel@jihomestska.cz, tel: 267 913 120
Technik: Jaroslav Skoupá, e-mail: skoupa@jihomestska.cz, tel: 267 913 120, tel: 777 757 187
Technik: Michael Niederle, e-mail: niederle@jihomestska.cz, tel: 267 913 120, tel: 775 103 679
Předpis: Jana Kubíková, e-mail: kubikova@jihomestska.cz, tel: 267 913 120, tel: 733 538 577

Úřední hodiny společnosti Jihoměstská majetková a.s.
Pondělí: 8.00 - 12.00 hod.
Úterý: 8.00 - 9.00 hod.
Středa: 14.00 - 19.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 - 9.00 hod.
Pátek: 8.00 - 9.00 hod.

30.3.2009 16:52:39 | přečteno 1748x | PaedDr. Josef Škvor

Navigace

 
load