Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zlatá bula sicilská – 1212 a kolokvium 800 let mezi realitou a mýty

Dne 26. září 2012 tomu bylo přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi I. výsadu dědičného královského titulu. Tato listina, provázená ještě dalšími body, v české historické tradici zdomácněla pod názvem Zlatá bula sicilská.  

Zlatá bula sicilská 2012 086, obrázek se otevře v novém okněZároveň téhož dne vydal Fridrich II. ještě další dva listinné dokumenty, první opět pro Přemysla Otakara I. a druhý pro jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Karel IV. potvrdil a rozšířil z pozice římského krále některá ustanovení Zlaté buly sicilské novou listinou zpečetěnou také zlatou pečetí.

U příležitosti tohoto významného výročí pořádaly Národní archiv a Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity výstavu a odborné kolokvium s názvem „Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty“. Slavnostní akce zaštítil ministr vnitra České republiky Jan Kubice a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Další významný host, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg, se omluvil pro časové zaneprázdnění.

Vernisáž, která včera proběhla, si mohou zájemci prohlédnout na sérii fotek ve Fotogalerii nebo zde. Byla zde řada dalších významných hostů, úvodní slovo měla předsedkyně poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, hovořil také ministr Jan Kubice. Přítomni byli také kardinálové ThLic. Dominik kardinál Duka (Jaroslav Duka) a PhDr. Miloslav kardinál Vlk a další hosté.

Vernisáž zahájila a řídila PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka Národního archivu) a z odborníků zde vystoupili Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR) a Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

Zlatá bula sicilská 2012 105, obrázek se otevře v novém okněOdpoledne proběhlo kolokvium na téma Zlatá bula sicilská – 1212 800 let mezi realitou a mýty. Prof. Josef Žemlička zde podrobně provedl přítomné celým obdobím, ve kterém tento dokument vznikl, Prof. Martin Wihoda např. upozornil na některé nejasnosti, které doprovázejí toto období, například okolnosti, za jakých císař Fridrich II. dokumenty podepisoval, nejasnosti a nejednotnost ve formální stránce všech tří dokumentů, do jaké míry měla „prozatímní“ pečeť vážnost a hodnotu. Otázkou např. je, proč nebyla nahrazena hned v následujícím roce dokumentem a pečetí římskoněmeckého císaře (kterou v té době neměl ještě císař k dispozici). Dále například proč český král Přemysl Otakar I. o novou smlouvu nepožádal, přestože se s císařem hned následující rok sešel.

Zajímavé téma byly i zahraniční léna (území, hrady), které dostal český král Přemysl Otakar I. Jaký byl jejich smysl a proč a jakým způsobem na rozšiřování těchto území navázal český král a císař římský Karel IV, který důsledně rozšiřoval území českého státu západním směrem!

Otázek je pořád mnoho a diskuze odborníků byla velmi zajímavá.

Text a foto: Petr Kefurt

27.9.2012 15:31:28 | přečteno 2977x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load