Na obsah stránky

ENDE
 

Zimní posyp chodníků

Vážení vlastníci a správci domů, při příležitosti nástupu nové zimní sezóny si vám odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 dovoluje připomenout čl. 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 39/1997 Sb. Hlavního města Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné stanoveno.
  • Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit.
  • Na chodnících a v pěších zónách je zakázáno k posypávání používat chlorid sodný (NaCl), chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi, škváru a popel.
  • K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 4 milimetry.
  • Pokud je chodník posypán solí, jak se na některých místech každoročně stává i přes uvedenou vyhlášku, dostává se sůl následně na přilehlé plochy zeleně a poškozuje travní porosty i dřeviny. Odbor životního prostředí Vás proto žádá, abyste k posypu Vámi spravovaných chodníků používali pouze inertní materiál - písek, popř. štěrk.
2.12.2008 17:23:27 | přečteno 1910x | PaedDr. Josef Škvor

Navigace

 
load