Základní změny v oblasti cestovních dokladů platné od 1. září 2006

Základní změny v oblasti cestovních dokladů platné od 1. září 2006

V reakci na nařízení Rady Evropských společenství č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, došlo k vydání zákona, kterým se mění právní úprava na úseku cestovních dokladů.

Od 1. září 2006 se zvýšení bezpečnostních standardů cestovních dokladů odrazí v řadě změn. V první řadě budou nové pasy vybaveny nosičem datpro uchování biometrických údajů o zobrazení obličeje občana, a od 1. 5. 2008 i biometrické údaje o otiscích prstů rukou.

Nově se do cestovního pasu rodičů nebudou zapisovat děti mladší 15 let. Občanům starším pěti let se budou vydávat pasy s nosičem dat, dítěti mladšímu 5 let se bude vydávat cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat.

1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat, obsahující biometrické údaje

o zobrazení obličeje občana, která se pořizují přímo na specializovaných přepážkách při podání žádosti, se vydává občanovi staršímu 5 let.

  • Lhůta pro vydání: 30 dnů
  • Doba platnosti:

občanům starším 5 let a mladším 15 let ………5 let
občanům starším 15 let .…..…………………. 10 let

  • Správní poplatky:

občan starší 5 let a mladší 15 let …………... 100 Kč
občan starší 15 let …..………………… …. 600 Kč

2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat ( zelený pas )

  • Lhůta pro vydání: do 15 dnů
  • Doba platnosti:

občanům do 5 let věku ……………………….. 1 rok
občanům starším 5 let …..………………….. 6 měsíců

  • Správní poplatky:

občan mladší 5 let …..……………….………. 50 Kč
občan starší 15 let …..………………..…… 1 500 Kč
občan starší 5 let a mladší 15 let .…………...1 000 Kč

Poznámka:

Občan mladší 15 let zapsaný v cestovním dokladu rodiče před 1. 9. 2006 smí i po uvedeném datu překročit státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

Důležité termíny související s přechodem na vydávaní nových cestovních dokladů:

21. 8. 2006 - poslední den k podání žádosti o vydání současného vzoru cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji u orgánu příslušnému k jeho vydání podle místa trvalého pobytu

18. 8. 2006 - poslední den k podání žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji u jiného orgánu

Vytvořeno 21.6.2006 11:12:39 | přečteno 4017x | Josef Štěrba
load