Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zákaz krmení holubů na veřejných prostranstvích

Nadměrný výskyt holubů je závažný problém, trápící všechna velkoměsta včetně  Prahy. Přemnožení holubi mohou mít vliv na lidské zdraví z důvodu šíření nebezpečných alergenů a roztočů do okolí. Nezanedbatelné jsou i škody ekonomické, a to poškozováním budov, kulturních památek a soch agresivním holubím trusem.

Příznivé podmínky pro hnízdění a rozmnožování holubů vytvořili i sami lidé svým nevhodným chováním, zejména vyhazováním zbytků jídel mimo odpadní nádoby, zanedbáním úklidu objektů, neuklizenými balkony, otevřenými přístupy na půdy i záměrným krmením holubů.

K účinnému snížení holubí populace mohou přispět i samotní obyvatelé měst odpovědným přístupem při udržování čistoty, zejména odstraněním zdrojů potravy v okolí kontejnerových stání, likvidací míst vhodných pro hnízdění holubů a umísťováním mechanických zábran (hrotů a pletiva) proti zahnízdění na objekty.

Krmení holubů na veřejných prostranstvích a ulicích je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. Podle  této vyhlášky je každý povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství, přičemž tímto znečištěním se mimo jiné rozumí i krmení zvířat, tedy i holubů.

Na základě upozornění občanů  na tel. 156  může městská policie neukázněnému občanovi na místě uložit blokovou pokutu za krmení holubů na veřejném prostranství a ulicích až do výše 1000 Kč.

Pracovníci odboru životního prostředí pokutovat tyto občany na místě nemohou, neboť nemají právo občany legitimovat.

Upozorňujeme, že při nezaplacení blokové pokuty, uložené městskou policií, může odbor životního prostředí za prokázaný výše uvedený přestupek uložit v přestupkovém řízení pokutu  až do výše 20 000 Kč.

Foto: http://cs.wikipedia.org

17.1.2012 14:19:14 - aktualizováno 18.1.2012 16:29:39 | přečteno 4623x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load