Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zahraniční zájezdy Základní školy K Milíčovu

Na konci května 2010 se žáci Základní školy K Milíčovu vypravili na dva zájezdy - do Berlína a Londýna. Z obou nám poslali krátké reportáže. Rádi je zveřejňujeme.

Londýn

Na konci května jsme se, my žáci sedmých tříd ZŠ K Milíčovu, vypravili na poznávací zájezd do Londýna. Celý výlet trval od pondělí 24.5. do pátku 28.5. Už cestou jsme si vyslechli zajímavý výklad o pozoruhodnostech, které jsme míjeli, i o tom, co nás čeká v cíli. To hlavní však na nás čekalo od úterního rána, kdy jsem vystoupili v Greenwichi, do čtvrtečního odpoledne, kdy jsme se rozloučili s Hyde Parkem. Královská observatoř v Greenwichi, Námořní muzeum, tunel pod Temží pro chodce, cesta lodí k Toweru, prohlídka Toweru a cesta lodí zpět, fotografování na nultém poledníku a cesta přes ucpaný Londýn do rodin - to byl úterní program. Ve středu na všechny čekal královský hrad Windsor a starobylý Eton, a pak centrum Londýna - obří kolo London Eye, Parlament, toho dne v obležení demonstrantů proti válce, Westminsterské opatství, Downing Street, Trafalgarské náměstí, chvíle odpočinku a nákupů v Covent Garden a další nocleh. Čtvrtek začal procházkou přes Hyde Park k Buckinghamskému paláci a po malém odpočinku všichni zamířili na Oxford Street. Část skupiny se zde vyřádila nakupováním a po další cestě parkem navštívila Muzeum přírodních věd, část pokračovala až k muzeu voskových figurín. Program byl vyčerpán, účastníci zájezdu také a tak autobus mohl zamířit zpět k Eurotunelu.
Všichni jsme si odváželi množství informací, postřehů a zážitků, nejen z města samotného, ale i z ubytování v rodinách, které jistě bylo zajímavější, než v hostelu.
Díky patří zejména paní učitelce Veselé za to, že nelitovala námahy spojené s organizací zájezdu, ale také všem ostatním zúčastněným, včetně žáků - ti přeci také mají zásluhu na tom, že se vše podařilo a že na zájezd mají všichni pouze ty nejlepší vzpomínky.

Londýn, obrázek se otevře v novém okně

Berlín

Ve dnech 25.5. - 27.5. se 41 žáků naší školy vypravilo do Berlína. Zájezd byl vyústěním projektu „Výchova k demokracii a multikulturalitě“. Jeho součástí byly i projektové dny v naší škole, při kterých se děti seznámily s historií, kulturou, zvyky a současným životem Židů a se zeměpisnými údaji státu Izrael.
Celý projekt se mohl uskutečnit díky velkorysé finanční podpoře MÚ Prahy 11 a příspěvku ZŠ K Milíčovu.
Po celou dobu exkurze do Berlína nás provázelo slunečné počasí, a tak jsme mohli obdivovat pamětihodnosti a významné reprezentační stavby SRN. První den si žáci prohlédli bývalý Západní Berlín , zejména Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Vítězný sloup, Kulturforum a moderní architekturu na náměstí Potsdammerplatz.
Druhý den nás čekala návštěva Židovského muzea, nejznámějšího berlínského muzea v současnosti. Výjimečná moderní architektonická stavba spolu s multimediální expozicí zapůsobila na žáky hlubokým dojmem. Se stejným zájmem si prohlédli Muzeum Berlínské zdi, Památník holocaustu a budovu Říšského sněmu s působivou skleněnou kopulí. Po dobré večeři v hostelu v centru Berlína si děti užily dvě hodiny zábavy při bowlingu.Třetí den ráno jsme si sbalili zavazadla a po snídani na nás čekal autobus, který nás zavezl k Braniborské bráně. Dále jsme pokračovali již pěšky třídou Unter den Linden do Pergamonského muzea. Všichni žáci byli uchváceni monumentálností Pergamonského oltáře a dalších expozic. Odpoledne jsme si ještě stihli prohlédnout nádherně zrenovované dvory v bývalé židovské čtvrti Hackesche Höfe. Tento krásný výlet jsme ukončili u známé siluety Berlína- televizní věže na náměstí Alexanderplatz .
Hana Závodská a Hana Vondráčková


29.6.2010 14:50:23 | přečteno 1930x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load