Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Žáci ZŠ Pošepného pojmenovali rizika své cesty do školy

Na ZŠ Pošepného skončil minulý týden projekt Bezpečné cesty do školy, kterým se škola zapojila do pátého ročníku stejnojmenného programu koordinovaného sdružením Pražské matky a podporovaného hlavním městem. Cílem tohoto programu je zvýšení bezpečnosti a samostatnosti dětí při každodenních cestách do školy, praktická dopravní výchova a podpora šetrných a zdravých způsobů dopravy – chůze nebo třeba jízdy na kole.

V první fázi projektu žáci vytipovali na své cestě do školy místa, která považují za riziková, a zároveň vyplnili dotazníky týkající se stávajících a preferovaných způsobů dopravy. Za nejproblémovější místa označily děti nebezpečnou zatáčku u Medicentra v Kaplanově ulici, křižovatku ulic Gregorova x Augustinova, východ z podchodu v ulici Krejnická a samotný podchod a také přechod a podchod v ulici Blatenská. Výsledky mapování  a dopravního průzkumu žáci předali dopravnímu projektantovi k vytvoření studie s návrhy na úpravy rizikových lokalit.

Nad výsledky žákovského mapování a následnými návrhy v dopravní studii se během projektu několikrát sešla pracovní skupina složená z projektanta, zástupců školy, městské části, policie, pražského magistrátu a koordinátora programu. Škola v rámci projektu vytvořila tzv. školní plán mobility, strategii na podporu udržitelné dopravy žáků, a pro žáky, kteří nedisponují jízdním kolem, pořídila z rozpočtu projektu 5 nových kusů. Děti zároveň absolvovaly množství doprovodných tematických aktivit – pravidelné cyklojízdy, vycházky do lesa, přednášku o dopravě ve městě či projekt první pomoci.

Na závěrečné schůzce pracovní skupiny  byla finální podoba studie Ing. Syrového předána zástupcům městské části, magistrátu a Policie ČR k realizaci navržených řešení.

Zástupci MČ přislíbili projednání závěrů dopravní studie, vytipování opatření, která může Praha 11 učinit sama, a vypracování oficiálního stanoviska pro hlavní město, které by  mělo realizovat úpravy komunikací ve svém vlastnictví. Projekt ocenili jako dobrý příklad komunitní spolupráce, při které vzniká jasná poptávka veřejnosti směrem k veřejné správě.

Další  informací o projektu naleznete na http://prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/zs-posepneho-namesti.html.

2.7.2013 14:48:02 | přečteno 1697x | Ing. Sarka Cicvarkova

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load