Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výzva - chcete pracovat v okrskové volební komisi?

Okrskové volební komise plní důležitou funkci při organizaci voleb.

ikona souboruPřihláška do volební komise ke stažení

Ve dnech voleb, tj. v pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a  v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod., zajišťují hlasování, dozírají na jeho průběh a dbají na pořádek ve volebních místnostech.

Po ukončení hlasování sčítají hlasy a vyhotovují zápisy o výsledku.

Členem okrskové volební komise  může být občan ČR, nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR,  který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let , u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 a Zastupitelstva hlavního města Prahy. 

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, může delegovat nejpozději do 10. září 2014 (středa) do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do komise v každém volebním okrsku.

 Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou delegováni volební stranou, která byla registrována pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 a Zastupitelstva hlavního města Prahy, se mohou přihlásit písemně na adrese:

Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí,

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

E-mailem na adrese:

volby@ praha11.cz

Osobně nebo telefonicky:

Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, přepážka označena logem „VOLBY“

bílá budova -pasy, občanky

Vidimova 1324, Praha 4

Tel: 267 902 393, pí Futerová, Pospíchalová

Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena vyhláškou č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč. Členové volebních komisí obdrží navíc také finanční dar od Městské části Praha 11.

První zasedání okrskových volebních  komisí č. 11001 až 11031 se bude konat dne16.9.2014 od 16.00 hod. a okrskových volebních  komisí č. 11032 až 11062 dne 18.9.2014 od 15.00 hod.v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 4 – Háje.


25.8.2014 18:59:08 | přečteno 2312x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load