Výpisy z evidenční karty řidičů nebo ze záznamů bodového hodnocení

Výdej dat z registru řidičů formou výpisu z evidenční karty řidiče nebo výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) na území hlavního města Prahy zajišťuje: REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

Uvedenou agendu vyřizuje pracoviště Jungmannova 35, Praha 1

telefon: 236 002 800 (call centrum)

236 005 490 (informace)

návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 hod.

(s jednou zákonnou přestávkou v době od 16.15 do 16.45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování).

V současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování.

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb. oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti:

  • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem. (ověřená plná moc).

Řidičské průkazy - vystavení, výměna

Postup vyřízení věci:

Řidičské průkazy, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a data z registru řidičů formou výpisu z evidenční karty řidiče nebo ze záznamů bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci), na území hlavního města Prahy vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedenou agendu vyřizuje registr řidičů:

Pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha 1

telefon: 236 002 800 (call centrum)

236 005 490 (informace)

návštěvní dny: pondělí až čtvrtek 7.00 - 20.00 hod.

(s jednou zákonnou přestávkou v době od 16.15 do 16.45 hod., kdy je na půl hodiny přerušeno odbavování).

V současné době je tato přestávka čerpána průběžně v době od 16.15 do 17.15 bez přerušení odbavování.

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, je oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti:

  • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Zákonné lhůty pro výměnu řidičských průkazů:

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 - lhůta pro výměnu - do 31. 12. 2007.

KDO NESTIHL PROVÉST VÝMĚNU NEJSTARŠÍCH TYPŮ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ DO KONCE ROKU 2007, BUDE MU NEPLATNÝ PRŮKAZ VYMĚNĚN I V TOMTO ROCE PO ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU VE VÝŠI 50.- Kč. PO 31. 12. 2007 VŠAK TYTO NEPLATNÉ PRŮKAZY NEOPRAVŇUJÍ K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL.

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 - lhůta pro výměnu - do 31. 12. 2010.

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004 - lhůta pro výměnu - do 31. 12. 2013.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách hlavního města Prahy http://magistrat.praha-mesto.cz/61459_Vypisy-z-evidencni-karty-ridicu-nebo-ze-zaznamu-bodoveho-hodnoceni

ikona souboruvýpis z registru řidičů

Vytvořeno 14.5.2008 9:18:42 | přečteno 6504x | PaedDr. Josef Škvor
load