Vyhodnocení změn příměstských autobusů v oblasti Uhříněvsi - linka 382 bude přesunuta na Háje

Od prosince 2008 jezdí příměstské autobusy PID ve směru od Říčan nově ke konečné stanici metra „C“ Háje. Jaké jsou první poznatky z této změny? Došlo ke snížení zpoždění na těchto linkách a cestující si na změnu poměrně rychle zvykli. Nenaplnily se ani obavy z přetěžování metra C nebo ze zahlcení autobusového terminálu Háje.

 • Za období prosinec 2008 - leden 2009 provedli pracovníci organizace ROPID několik průzkumů a kontrol. Pečlivě jsme také sledovali data o aktuální poloze autobusů, která vypovídají o zpoždění jednotlivých spojů.
 • Z těchto měření vyplývají některé závěry. I když nedošlo k úplnému odbourání zpoždění na příměstských linkách, dokázaly autobusy díky přesunutí těchto linek na Háje snížit průměrné zpoždění ve špičkách cca o 50%. Dokládají to ostatně i údaje z linky 382, která byla jako jediná zachována na Depo Hostivař právě z důvodu porovnání situace na původní a nové trase. Zatímco se průměrné zpoždění na lince 382 v kritických dnech pohybovalo kolem 20 minut, linky odkloněné na Háje měly ve stejných dnech průměrné zpoždění jen 7-10 minut. I v lednu 2009, kdy je celkově provoz na silnicích klidnější, bylo zpoždění autobusů na Depo Hostivař výrazně větší než u linek odkloněných na Háje.
 • O tom, že si lidé brzy zvykli na novou trasu, svědčí obsazenost autobusů, kdy ve směru od Říčan pokračuje na Háje cca 85% cestujících, zatímco přestupu na Depo Hostivař využívá jen 15% lidí. Z toho důvodu také mohly být na posilové spoje linky 264 nasazeny již od poloviny ledna krátké autobusy místo kloubových kvůli značné nevytíženosti.
 • Nepotvrdily se ani obavy z přetížení linky C metra. Nárůst cestujících na „céčku“ vlivem nových cestujících od Říčan je naprosto minimální a nedosahuje ani předpokládaných 2%. Stejně tak byly liché obavy z přetížení autobusového terminálu Háje. Díky koordinaci provozu se sem všechny autobusy i cestující bez problémů vejdou. Naopak tato změna znamená zlepšení spojení Jižního Města s Říčany a dalšími obcemi jihovýchodně od Prahy, odkud míří do Prahy lidé do školy i za prací a naopak Pražané sem jezdí o víkendu na chaty či na výlet. Přímým propojením Jižního Města a jihovýchodního regionu tak cestující získali nejen pravidelnější a rychlejší dopravu, ale i další možnosti využití volného času (nákupy, multikino, výlety do přírody apod.).
 • Z výše uvedených poznatků vyplývá oprávněnost přesunutí příměstských linek na Háje, proto dojde k celostátnímu termínu změn 8.3.2009 také k přesunutí linky 382 ke konečné stanici metra Háje, podobně jako ostatní příměstské linky (381, 383, 387). Tím bude sjednocen nástup ve směru Říčany a Mukařov a také dojde ke zkrácení souhrnného intervalu linek ve společném úseku Háje - Uhříněves.
 • SOUHRN:
  Z výsledků sledování provozu linek PID 381, 382, 383, 387 vyplývají následující poznatky:
 • 85% cestujících od Říčan pokračuje příměstskými linkami na Háje, pouze 15% přestupuje ve směru na Depo Hostivař
  zpoždění linky 382 od Depa Hostivař je více než 2x vyšší než u ostatních linek na Háje (výsledky dle GPS ze sledování v týdnu 15. - 19. 12. 2008)
  příměstské linky vedené na Háje jsou spolehlivější, lépe dodržují návaznosti a odjezdy z konečných zastávek
  mimořádné posilové spoje linky 264 v úseku Uhříněves - Depo Hostivař jezdí nevyužité (max. 15%) a bude možné je zásadně zredukovat
 • více cestujících využívá posílených vlaků na trati 221 (linky S9, S29)
  ponechání linky 382 na Depo Hostivař vyvolalo velké množství negativních reakcí ze strany měst a obcí (Sázava), městských částí (Uhříněves) i cestujících

  Výsledky sledování polohy vozidel v lednu 2009 vybrány 3 reprezentativní pracovní dny:
  středa 21.1.2009
  čtvrtek 22.1.2009
  úterý 27.1.2009
  vždy období ráno a dopoledne ve směru do Prahy a odpoledne ve směru z Prahy celková míra zpoždění je nižší než v prosinci (leden je měsíc s nejnižší hustotou dopravy v roce) i nadále však zpoždění linek trasovaných na Háje je cca o 60% nižší než u linek vedených na Depo Hostivař .

Vytvořeno 10.2.2009 18:57:03 | přečteno 2760x | Dana Foučková
load