Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad na přelomu roku 2012 a 2013

MČ Praha 11 objednala u společnosti Jihoměstská majetková a.s. na období od 17.12.2012 do 08.01.2013 celkem 30 ks velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (VOK), které by měly doplnit VOK od hl. m. Prahy.

VOK budou přistavovány podle dřívějších podmínek, tj. na celý den, v prvním týdnu dokonce na 2 dny.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť
  • pneumatiky

Podmínky přistavení VOK

Kapacita VOK je 11 m3. Pokud je už VOK plný, neodkládejte do něho další odpad. Přeplněný kontejner není možné naložit a odvézt. Odpad neodkládejte ani mimo VOK.
Množství VOK je omezené, naplněný VOK se nevyměňuje za prázdný.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice metra Opatov nebo v kterémkoliv z dalších 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději do 14:00 hod. a odvezeny následující den ráno, v týdnu od 17. do 23. 12. 2012 třetí den ráno.

Podle stanovišť

2012

2013

Jižní Město I

Anežky Malé × Hviezdoslavova

4. 1.

Bachova × Mikulova

19. 12.

Benkova 1691 (parkoviště)

20. 12.

Blažimská × Klapálkova

18. 12.

Brandlova 1641 (za Startem)

27. 12.

Černockého (parkoviště)

20. 12.

Doubravická × Bohúňova

19. 12.

Hlavatého × Mejstříkova

27. 12.

Hněvkovského 1374

4. 1.

Chomutovická

2. 1.

Kosmická × Anny Drabíkové

17. 12.

Kryštofova × Kazimírova

28. 12.

Křejpského 1514

28. 12.

Matúškova 831 (u Blankytu)

7. 1.

Metodějova (parkoviště)

3. 1.

Mnichovická × Tatarkova

3. 1.

Mokrá × Zimákova

17. 12.

Novomeského 690 (parkoviště)

28. 12.

Rujanská × Donovalská (u TS)

18. 12.

Stachova × V Hájích

20. 12.

Štichova 640 (parkoviště)

19. 12.

Tererova (u ZŠ)

27. 12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737)

2. 1.

Ženíškova × Květnového vítězství

7. 1.

Jižní Město II + starý Chodov

Hráského × Jarníkova

18. 12.

Hrdličkova × Blatenská

4. 1.

Krejnická 2021 (za Chrpou)

3. 1.

Lažanského

7. 1.

Nechvílova 1826 × 29

2. 1.

Petýrkova 1953

17. 12.

 
Podle času

Rok

Měsíc

Den přistavení

Den odvozu

Stanoviště VOK

2012

12

17

19

Kosmická × Anny Drabíkové

Mokrá × Zimákova

Petýrkova 1953

18

20

Blažimská × Klapálkova

Rujanská × Donovalská (u TS)

Hráského × Jarníkova

19

21

Bachova × Mikulova

Doubravická × Bohúňova

Štichova 640 (parkoviště)

20

22

Benkova 1691 (parkoviště)

Černockého (parkoviště)

Stachova × V Hájích

27

28

Brandlova 1641 (za Startem)

Hlavatého × Mejstříkova

Tererova (u ZŠ)

28

29

Kryštofova × Kazimírova

Křejpského 1514

Novomeského 690 (parkoviště)

2013

1

2

3

Chomutovická

Valentova (parkoviště proti čp. 1737)

Nechvílova 1826-29

3

4

Metodějova (parkoviště)

Mnichovická × Tatarkova

Krejnická 2021 (za Chrpou)

4

5

Anežky Malé × Hviezdoslavova

Hněvkovského 1374

Hrdličkova × Blatenská

7

8

Matúškova 831 (u Blankytu)

Ženíškova × Květnového vítězství

Lažanského

Harmonogramy VOK od hl. m. Prahy na srpen až prosinec 2012 a 1. pololetí 2013, podle kterých přistavuje VOK svozová společnost Pražské služby, a.s., zůstávají v platnosti včetně podmínek přistavení VOK stanovených Magistrátem hl. m. Prahy.

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

18.12.2012 10:21:04 | přečteno 2229x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load