Velkoobjemové kontejnery a sběr bioodpadu

Odbor ochrany prostředí MHMP organizuje na území Jižního Města pilotní projekt sběru biodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK), které budou umístěny na určitých stanovištích.Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že VOK budou přistaveny ve stanovených dnech max. 4 hodiny. Po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejnerů bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu. Pokud obyvatelé sesbírají bioodpad do pytlů, budou tyto vysypávány do přistaveného kontejneru. VOK jsou určeny pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů:


  1. Mokrá x Zimákova neděle 11. listopadu 14.00-18.00
  2. Nad Úpadem neděle 11. listopadu 14.00-18.00
  3. K jezeru x V Hájích neděle 11. listopadu 14.00-18.00
  4. K Dubu sobota 17. listopadu 8.00-12.00
  5. Skřivanova x Švabinského sobota 17. listopadu 8.00-12.00
  6. Kryštofova sobota 17. listopadu 8.00-12.00
  7. Rujanská x Donovalská neděle 25. listopadu 14.00-18.00
  8. Pod Vodojemem x Malebná neděle 25. listopadu 14.00-18.00
  9. U Kolonie x 7.května neděle 25. listopadu 14.00-18.00
  10. Lažanského neděle 25. listopadu 14.00-18.00

Do přistavených VOK mohou obyvatelé Jižního Města zdarma odkládat pouze komunální bioodpad sesbíraný především ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; ale nikoliv živočišné zbytky.


Bližší informace lze zjistit na OŽP ÚMČ Praha 11, tel: 267 902 355, 267 902 367 nebo 267 902 320.

Vytvořeno 8.11.2007 11:34:50 | přečteno 4399x | Dana Foučková
load