Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Velkoobjemové kontejnery a jejich rozmístění ve 4. čtvrtletí 2009

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) budou ve 4. čtvrtletí letošního roku přistaveny na Jižním Městě v termínech dále uvedených.

Co lze odložit do VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.:

  • nábytek
  • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)
  • koberce, podlahové PVC
  • umyvadla a záchodové mísy

Co nelze odložit do VOK

VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.:

  • směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
  • nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
  • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)
  • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
  • stavební suť

Kapacita VOK

Kapacita VOK je 10, případně 15 m3. Pokud je už VOK plný, neodkládejte do něho další odpad. Vrchovatý, přetékající kontejner totiž není možné naložit a odvézt. Odpad neodkládejte ani mimo VOK.
Množství VOK je omezené a městským částem je přidělováno hl. m. Prahou podle počtu obyvatel. Naplněný VOK se nevyměňuje za prázdný, neboť by byl počítán jako další kus a odečten z celkového přiděleného množství.
Objemný odpad můžete zdarma odložit také v kterémkoliv ze 12 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Pokud nemáte možnost odvézt odpad do sběrného dvora vlastními prostředky, můžete využít službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Termíny přistavení VOK

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny budou následující den s tím, že v případě přeplněnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.

Jižní Město I

A. Malé × E. Hyblerové 21. 10., 19. 11., 16. 12.
Bachova 1593 24. 11., 15. 12.
Bachova × Mikulova 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Blažimská × Klapálkova 20. 10., 18. 11., 15. 12.
Brandlova (za Startem) 13. 10., 26. 10., 10. 11., 8. 12.
Brodského 1671 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Černockého (parkoviště) 25. 11.
Divišovská × Šternovská 1. 12.
Doubravická × Jažlovická 7. 10., 4. 11., 2. 12.
Hlavatého × Mejstříkova 14. 10., 29. 10., 11. 11., 9. 12., 22. 12.
Hněvkovského 1374 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Chomutovická 7. 10., 4. 11., 2. 12.
Janouchova 671 (u MŠ) 25. 11.
Klapálkova × Čenětická 3. 11.
Konstantinova × Metodějova 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Kosmická × Anny Drabíkové 29. 10., 25. 11., 29. 12.
Kryštofova × Kazimírova 20. 10., 25. 11., 22. 12.
Křejpského 1514 7. 10., 21. 10., 4. 11., 19. 11., 2. 12., 16. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 10., 18. 11., 15. 12.
Majerského × Samohelova 26. 10., 24. 11., 29. 12.
Matúškova (u Blankytu) 20. 10., 18. 11., 15. 12.
Metodějova (parkoviště) 29. 10., 22. 12.
Michnova × Podjavorinské 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Mnichovická × Tatarkova 7. 10., 21. 10., 4. 11., 19. 11., 2. 12., 16. 12.
Modletická × Ke Škole 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Mokrá × Zimákova 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Plickova 880 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 10., 25. 11., 29. 12.
Rujanská × Donovalská (u TS) 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Schulhoffova 794 29. 10., 24. 11., 22. 12.
Stachova × V Hájích 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Štichova 640 (parkoviště) 21. 10., 19. 11., 16. 12.
Tererova (u ZŠ) 21. 10., 19. 11., 16. 12.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Ženíškova × Květnového vítězství 20. 10., 24. 11., 15. 12.

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova × Filipova 12. 10., 9. 11., 7. 12.
Gregorova × Hrudičkova 12. 10., 9. 11., 7. 12.
Hráského × Šustova 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Hrdličkova × Blatenská 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
K Dubu 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 26. 10., 23. 11., 21. 12.
Láskova × Malenická 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Lažanského 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Nechvílova 1826-29 19. 10., 18. 11., 14. 12.
Petýrkova 1953 26. 10., 23. 11., 21. 12.
Pod Vodojemem 5. 10., 2. 11., 30. 11.
U Nové dálnice 19. 10.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 19. 10., 18. 11., 14. 12.

Grafický přehled termínů přistavení: ikona souboruPNG, ikona souboruPDF

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

25.8.2009 13:14:22 | přečteno 3557x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load