Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Vážení rodiče, zápis do mateřských škol se blíží

 Žádosti k přijímacímu řízení do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 si můžete vyzvednout již 11. března v MŠ A. Drabíkové, v ostatních mateřských školách od 18. března. V týdnu od 8. dubna budou žádosti přijímány zpět.

 Informaci o konkrétních termínech a průběhu přijímacího řízení najdete u každé mateřské školy v přehledu v tabulce a na webových stránkách škol.

Přijímací řízení provádí ředitel/ka v sídle mateřské školy, u ZŠ a MŠ Chodov v budově základní školy. Při podání žádosti zákonní zástupci předloží doklad totožnosti, rodný list dítěte, doklad potvrzující trvalý pobyt dítěte na Praze 11 (u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11). Žádost o přijetí pečlivě vyplňte a v daném termínu vraťte škole.

Děti jsou přijímány postupně podle kritérií stanovených ředitelem/kou školy a doporučených zřizovatelem.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 11 jsou přednostně přijímány dětis místem trvalého pobytu na území MČ Praha 11, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem školní docházky, děti budou přijímány podle data narození, sestupně od nejstarších po nejmladší. Přihlédnuto bude k individuální situaci dítěte – např. zaměstnanost zákonného zástupce, či již docházející sourozenec v MŠ.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí do jimi zvolené MŠ. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, ředitel/ka oznámí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě, že podáte přihlášku na více MŠ (doporučujeme max. 2), vyznačte v poznámce přihlášky, na které další MŠ jste žádali, a kterou z nich preferujete. Městská část přijímací řízení vyhodnocuje a snaží se duplicitní podání vyřešit (pokud dítě splňuje kritéria) nabídkou volné kapacity v rámci městské části. 

Před nástupem do MŠ – pro úspěšnou adaptaci – jsou důležité i dovednosti dítěte. Mělo by mít základní návyky v sebeobsluze (umí se najíst, umí jít na WC, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními).

V mateřské škole se hradí úplata za předškolní vzdělávání "školné". Pohybuje se v rozmezí 700–1200Kč/měsíc. Výše „školného“ je taxativně vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění.  Stanovení "školného" je v kompetenci ředitelky mateřské školy, a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. V mateřské škole se též hradí stravné. Jeho výše je uvedena v tabulce. Mateřské školy Prahy 11 zajišťují pouze celodenní provoz.

Vážení rodiče, přejeme vám hodně štěstí při výběru mateřské školy a vašim dětem mnoho krásných zážitků.
Případné dotazy vám zodpoví vedení jednotlivých škol.

22.1.2013 10:36:38 | přečteno 2221x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load