V Praze bude otevřen další sběrný dvůr

Od 1. prosince bude v provozu již dvanáctý sběrný dvůr hl. m. Prahy. Otevřen bude v Uhříněvsi, v Bečovské ulici. Otevírací doba bude stejná jako u ostatních sběrných dvorů - po - pá 8.30 - 18.00 hod. (v zimním období 17.00 hod.), so 8.30 - 15.00 hod. Tel.: 731 122 905.

  • Ve sběrných dvorech mohou občané hl. m. Prahy odložit zdarma téměř veškerý odpad z domácnosti (kromě směsného odpadu), jako např. nábytek, vyřazená elektrická zařízení, obaly od barev, chemikálie, odpad z údržby zeleně, kovový odpad atd. Pneumatiky je možné odevzdat za úhradu (25 Kč za kus), u stavebního odpadu je odebírané množství omezeno na 1m3 měsíčně.
  • Pro občany, kteří svůj odpad nemohou dopravit do sběrného dvora vlastními prostředky, existuje nadstandardní služba objednávkového odvozu odpadu (cena 100 Kč bez DPH za naložení 1 m3 odpadu + 16-18 Kč bez DPH za 1 km dopravy).
  • Další informace naleznete na tel.: 284 091 472 (7.00 - 14.00 hod.) a na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy envis.praha-mesto.cz nebo svozové společnosti Pražské služby, a.s. www.psas.cz
Vytvořeno 19.11.2008 9:12:12 | přečteno 2728x | Dana Foučková
load