Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

V lednu se uskuteční historicky první volba prezidenta České republiky

Občané budou letos v lednu poprvé v historii vybírat z registrovaných kandidátů budoucí hlavu našeho státu . Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 1. října 2012, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2012 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 11. ledna 2013 a sobotu 12. ledna 2013.

 Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Voliči s trvalým pobytem na území naší městské části jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, který vede Úřad městské části Praha 11. Občané naší městské části si mohou ověřit, zda jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324 (bílá budova)). Občanský průkaz si vezměte s sebou.

Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR. V této souvislosti doporučujeme zkontrolovat dobu platnosti svého občanského průkazu a případně požádat o vydání nového občanského průkazu.

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad (p. Henychová, tel. 267 902 391) nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Volební okrsky

Městská část Praha 11 je rozdělena na 62 stálých volebních okrsků.  Adresy volebních místností jsou totožné s adresami volebních místností v minulých volbách .

 

Hlasovací lístky

Pro každého kandidáta, který byl zaregistrován, jsou tištěny samostatné hlasovací lístky. Kompletní sadu hlasovacích lístků společně s informací o způsobu hlasování obdržíte nejpozději 3 dny před konáním volby.

 

Z důvodu předcházení problémům při doručování hlasovacích lístků se na Vás obracíme se žádostí o řádné označení Vašich poštovních schránek.

 

Druhé kolo volby

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se za 14 dnů od začátku prvního kola konat druhé kolo volby prezidenta, tj. v pátek 25. ledna 2013 a sobotu 26. ledna 2013.Hlasovací lístky voliči obdrží přímo ve volební místnosti.

 

 

 

Doba a místo konání volby: O době a místě konání volby s popisem jednotlivých volebních okrsků informuje starosta naší městské části v Oznámení, které je vyvěšené na úřední desce a informačních tabulích naší městské části. Volba prezidenta se koná v obvyklých hodinách tj. v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Informaci o době konání voleb, s konkrétní adresou volební místnosti a číslem svého volebního okrsku, obdrží volič také společně s hlasovacími lístky, které budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby.

4.1.2013 9:36:51 | přečteno 1720x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load