Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Úspory energií a Projekt pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek

Městská část Praha 11 realizuje dva ojedinělé a velmi úspěšné projekty. Prvním z nich je Dohledové centrum, jehož součástí je také monitoring spotřeby energií. Druhým je Projekt pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.

„Městská část Praha 11 se prostřednictvím akciové společnosti Jihoměstská majetková dlouhodobě zabývá energetickými úsporami v mateřských a základních školách na Jižním Městě. Vzhledem k tomu, že máme přehled spotřeb energií za posledních 15 let, můžeme velice přesně vyhodnocovat energetická opatření realizovaná v jednotlivých objektech. Tam, kde proběhla kompletní regenerace, úspory dosahují přes 50%.Zásluhou těchto opatření v objektech mateřských a základních škol, dosahují roční úspory více než 12 mil Kč za jednu topnou sezonu,“říká na úvod starosta Dalibor Mlejnský.

Vedle regenerací budov, které mají na úspory energií značný dopad, zavedla Jihoměstská majetková a.s. také nový systém, který umožňuje monitorovat spotřebu vody, elektrickou energii a monitorování a regulaci tepla. „Monitorování těchto médií uspoří další výrazné finanční prostředky. Například bude eliminovat těžko zjistitelné úniky vody na rozvodech, které jsou vedeny hluboko v zemi. Úniky vody z těchto havárií jdou v některých případech do statisíců. Monitorovat budeme 9 základních škol a 17 mateřských škol,“ doplňuje ředitel společnosti Jihoměstská majetková Rostislav Korbel. Zkušební provoz monitorovacího systému už odhalil tři havárie vody. Monitorování a regulace tepla navíc umožňuje přesně nastavovat topný režim dle přání a potřeb provozu jednotlivých budov. Tento systém výrazně pomáhá snižovat provozní náklady na spotřebu tepelné energie. „Další oblastí, kde si slibujeme úspory je spotřeba elektrické energie. Nový monitorovací systém nám velice rychle odhalí případné havárie, nebo nepřiměřené plýtvání,“ dodává k projektu starosta Mlejnský.

Druhým projektem je Program pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. „Naším cílem je zapojit bytová družstva do rozhodování o rozvoji a regeneraci okolí jejich bydliště a pomoci jim s jejich problémy s bydlením a správou jejich domů, s údržbou zeleně, odvozem odpadů, úklidem a opravami chodníků, s bezpečností, nabízíme jim například také bezplatnou právní poradnu,“ říká k programu starosta Mlejnský. Do projektu, který úspěšně odstartoval v srpnu loňského roku je již zapojeno 280 bytových družstev. Se zástupci bytových družstev se pravidelně schází jak manažer tohoto projektu, tak zástupci vedení radnice, úředníci a městští strážníci, kteří mají konkrétní lokalitu ve své kompetenci. Závěry ze setkání a jednotlivé úkoly, které vyplynuly ze schůzky, jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 11. „O tom, že je projekt smysluplný, svědčí nejen velký zájem družstevníků a majitelů bytů, ale také konkrétní vyřešené problémy. Například zbourání a odstranění rozpadlých kontejnerových stání, pomoc s identifikací či nabytím vlastnických vztahů k pozemkům před domy, zajištění pravidelného úklidu kontejnerových stání, odstranění betonových prefabrikátů, starých nefunkčních sušáků či klepadel před domy či posílení hlídek městských strážníků,“ dodává na závěr starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský.

V Praze dne 23. 5. 2012

Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11

Obrázek je z tiskové konference konané dne 22. 5. 2012 v prostorách společnosti Jihoměstská majetková, kde byly novinářům představeny tyto ojedinělé projekty.

ikona souboruTisková zpráva

22.5.2012 14:15:20 | přečteno 1572x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load