Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Úřad městské části Praha 11 zve občany na zastupitelstvo

Odbor kancelář starosty oznamuje, že v pondělí  19. listopadu 2012 se koná 18.  zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od  9:00  hodin v zasedacím sále objektu

CENTRA POHYBOVÉ MEDICÍNY, Pyšelská 2361/4, Praha 4

(v případě potřeby jednání pokračuje v úterý 20.11. 2012)

PaedDr. Josef Škvor

vedoucí odboru kancelář starosty

Dopravní spojení: bus č. 115 od metra Chodov do zastávky Knovízská

bus č. 154 od metra Chodov nebo Háje do zastávky Benkova

Dopravní spojení: bus č. 115 od metra Chodov do zastávky Knovízská

bus č. 154 od metra Chodov nebo Háje do zastávky Benkova

 

NÁVRH POŘADU

18. řádného zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, které se koná
dne 19.11.2012


Č.

Bod jednání

Zpracovatel

Typ

Zahájení

  1.

Schválení pořadu  18. ZMČ

  2. 

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

odbor kancelář starosty

Návrh usnesení

  3. 

Zásady pro hospodaření MČ Praha 11 v období rozpočtového provizoria  na rok 2013

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  4. 

Čtvrtá  úprava finančního plánu HČ MČ Praha 11 na rok 2012

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  5. 

Rozpočtové opatření č. 89/12 - zvýšení rozpočtu o účelovou dotaci  na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  6. 

Rozpočtové opatření č. 93/12 - opravy v objektu Janouchova 671, úprava varny v objektu Schulhoffova 844;  krytí ze zrušené akce MŠ Jurkovičova

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  7. 

Rozpočtové opatření č. 98/12 - finanční dar na provoz Sportovního Jižního Města o.p.s.

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  8. 

Rozpočtové opatření č. 102/12 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na krytí nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  9. 

Rozpočtové opatření č. 103/12 - navýšení rozpočtu o dotaci ze zahraničí; na projekt EnerCity

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  10. 

Rozpočtové opatření č. 104/12 -  ZŠ Campanus, financování opravy parketového povrchu tělocvičen

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  11. 

Rozpočtové opatření č. 105/12 - převod nedočerpaných prostředků roku 2012 do fondu rezerv a rozvoje MČ

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  12. 

Rozpočtové opatření č. 106/12 - zvýšení rozpočtu o dotaci na integraci žáků  (mzdové náklady asistentů pedagoga)

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  13. 

Rozpočtové opatření č. 108/12 - dotace z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí 2012

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  14. 

Rozpočtové opatření č. 109/12 - navýšení rozpočtu o dotaci ze zahraničí; na projekt GovernEE

ekonomický odbor

Návrh usnesení

  15. 

Prominutí dluhu nad 100.000,- Kč

právní odbor

Návrh usnesení

  16. 

Prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč

právní odbor

Návrh usnesení

  17. 

Odpis pohledávky za paní J.H. a panem P.H. ve výši 126.294,-- Kč

právní odbor

Návrh usnesení

  18. 

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Chodov, lokalita Litochleby

PEVNÝ BOD od 11:30 hod.

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  19. 

Zrušení usnesení ZMČ č. 34/16/Z/2012 ze dne 20.6.2012 ve věci podstatných náležitostí kupní smlouvy na prodej objektu čp. 187 v ul. Stachově včetně pozemků parc. č. 555 a 556 v k. ú. Háje fyzické osobě

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  20. 

Zrušení usnesení ZMČ č. 17/13/Z/2012 ze dne 12.3.2012 ve věci podstatných náležitostí kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  21. 

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 3490/61  a 3490/62 v k. ú. Chodov pro Bytové družstvo Na Pahorku

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  22. 

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 2336/233, 2336/235, 2336/288, 2339/6, 2340/7, 2336/231 a 2340/9 v k. ú. Chodov od fyzických osob

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  23. 

Podstatné náležitosti kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 2732/7 v k. ú. Chodov od fyzické osoby

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  24. 

Podstatné náležitosti smluv k pozemkům parc. č. 1327/1 a 1327/2 v k.ú. Chodov, vlastník MUDr. Jiřina Machartová

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

Body č. 25 – 59 budou projednány v bloku jako PEVNÝ BOD od 14:00 hod.

  25. 

Revokace usnesení 24/16/Z/2012 ze dne 20.6.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1567  v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1567/38

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  26. 

Revokace usnesení 24/16/Z/2012 ze dne 20.6.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1567 v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1567/61

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  27. 

Revokace usnesení ZMČ č. 07/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, k.ú. Chodov - bytová jednotka 1508/06

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  28. 

Revokace usnesení ZMČ č. 07/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, k.ú. Chodov - bytová jednotka 1510/11

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  29. 

Revokace usnesení ZMČ č. 09/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Majerského č.p. 2037, č.p. 2038 a č.p. 2039, v k.ú. Chodov -  bytová jednotka č. 2037/08

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  30. 

Revokace usnesení ZMČ č. 10/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1355 a č.p. 1356 v k.ú. Chodov -  bytová jednotka č. 1355/008

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  31. 

Revokace usnesení ZMČ č. 10/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1355 a č.p. 1356 v k.ú. Chodov -  bytová jednotka č. 1356/034

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  32. 

Revokace usnesení 05/15/Z/2012 ze dne 16.5.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Valentova č.p. 1744  v k.ú. Chodov - bytová jednotka č. 1744/055

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  33. 

Revokace usnesení ZMČ č. 21/17/Z/2012 ze dne 10.9.2012 o podstatných náležitostech úplatných převodů bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535, k.ú. Háje - bytová jednotka 535/01

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  34. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Blatenská č.p. 2147 a č.p. 2148, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  35. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 524, č.p. 525 a č.p. 526 v k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  36. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1512, č.p. 1513 a č.p. 1514, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  37. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Valentova č. p. 1744, k. ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  38. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Majerského č.p. 2037, č.p. 2038 a č.p. 2039, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  39. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Anny Drabíkové č.p. 878, č.p. 534 a č.p. 535 v k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  40. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Ke Kateřinkám č.p. 1392, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  41. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1388, k,ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  42. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1389, k,ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  43. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Modletická č.p. 1390, k,ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  44. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Steinerova č.p. 735, k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  45. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č. p. 1355 a č.p. 1356, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  46. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Emilie Hyblerové č.p. 521, č.p. 522 a č.p. 523, v k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  47. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1531, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  48. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Křejpského č.p. 1508, č.p. 1509, č.p. 1510 a č.p. 1511, vše v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  49. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č. p. 1567 v k. ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  50. 

Dodatečné zařazení oprávněných nájemců a podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Jažlovická č.p. 1314 a č.p. 1315, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  51. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Tererova č.p. 1551, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  52. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Podjavorinské č.p. 1601 v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  53. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Michnova č.p. 1620 a č.p. 1621, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  54. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v Brandlova č.p. 1641 v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  55. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bajkonurská č.p. 736, v k.ú. Háje

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  56. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul.  Křejpského č.p. 1504, č.p. 1505, č.p. 1506 a č.p. 1507, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  57. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Bachova č.p. 1566, v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  58. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Mikulova č.p. 1571, č.p. 1572, č.p. 1573 a č.p. 1574, k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  59. 

Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Majerského č.p. 2034, č.p. 2035 a č.p. 2036 v k.ú. Chodov

majetkoprávní odbor

Návrh usnesení

  60. 

Polyfunkční soubor Jonathan - dodatek ke smlouvě

právní odbor

Návrh usnesení

  61. 

Svěření pozemků veřejné zeleně ve vnitroblocích v k.ú. Chodov a Háje

odbor územního rozvoje

Návrh usnesení

  62. 

Svěření budovy čp. 662 s funkčně souvisejícími pozemky v k. ú. Háje

odbor územního rozvoje

Návrh usnesení

  63. 

Stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce nevolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 11 pro rok 2013

odbor kancelář tajemníka

Návrh usnesení

  64. 

Zásady pro poskytování jednorázových odměn členům výborů ZMČ  a členům komisí RMČ (kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 11)  za jejich práci ve prospěch MČ Praha 11

odbor kancelář tajemníka

Návrh usnesení

  65. 

Výbory ZMČ; Informace o činnosti výborů; personální změny

Změna v kontrolním výboru

odbor kancelář starosty

Návrh usnesení

 66.

Dotazy, připomínky a podněty

 67.

Informace

Závěr

Informace bez projednání

Č.

Bod jednání

Zpracovatel

Typ

  68. 

Plnění úkolů ZMČ za 3. čtvrtletí 2012

odbor kancelář starosty

Informace bez projednání

  69. 

Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 11 za III. čtvrtletí 2012

odbor kancelář starosty

Informace bez projednání

  70. 

Hospodaření společností založených MČ Praha 11 za 1. pololetí roku 2012

ekonomický odbor

Informace bez projednání

  71. 

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64

ekonomický odbor

Informace bez projednání

 

12.11.2012 10:28:50 | přečteno 2003x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load