Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Úprava dřevin u metra Háje

 MČ Praha 11 bude do konce března provádět úklid a odbornou úpravu dřevin v lokalitě stanice metra Háje.

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o plánované akci MČ Praha 11, která se uskuteční prostřednictvím odboru životního prostředí Prahy 11 v březnu, a to o úpravě dřevin u stanice metra Háje. Keřové skupiny zde byly vysazeny v době dostavby sídliště a po téměř třiceti letech jsou přerostlé a příliš husté. Lákají méně přizpůsobivé občany k úkrytu a pro narkomany jsou ideálním místem pro jejich existenci. Oblast, která je v těsné blízkosti konečné stanice metra, se tak stává méně bezpečnou. Kromě toho jsou bohužel keřové skupiny využívány jako veřejné toalety a odkladiště různého druhu odpadu.

Kere haje

Z výše uvedených důvodů se MČ Praha 11 rozhodla přistoupit k hlubokému zmlazovacímu řezu keřů. Z odborného hlediska je zmlazení porostu vhodným pěstitelským zásahem, který je nutné během života keřové skupiny opakovat. Lze jím zlepšit celkový vzhled přestárlých, nepěkných, odspodu holých nebo proschlých dřevin. Zároveň se prodlouží životnost dřevin a obnoví jejich vitalita a podpoří růst nových výhonů. Řez přispěje k prosvětlení a otevření celého prostranství, čímž se výrazně zmenší, případně zcela zamezí současným negativním aktivitám a zároveň se celá lokalita stane přehlednějším územím pro dohled městské a státní policie.

Uvedený zásah byl konzultován s Českou ornitologickou společností, zabývající se ochranou ptactva a jejich prostředí. Zdejší odbor se dotazoval, zda nedojde k výraznému narušení jarního hnízdění ptáků. Společnost odboru sdělila, že v dané lokalitě a blízkém okolí je dostatečné množství vegetace pro možné zahnízdění ptactva, proto  uvedený pěstební zásah nenaruší jarní hnízdění.

Pěstební zásahy provede specializovaná zahradnická firma pod dohledem zdejšího OŽP a budou zahrnovat především úklid, likvidaci veškerého odpadu, zmlazení keřových skupin, mulčování atd. V rámci úprav dojde i k odstranění zdravotně poškozených dřevin, které jsou z dlouhodobého hlediska neperspektivní

OŽP je přesvědčen, že uvedená úprava a vyčištění celého prostoru v okolí stanice metra Háje výrazně přispěje k bezpečnosti, čistotě a zlepšení životního prostředí Jižního Města. Za případná omezení, související s realizací výše uvedených prací, se zdejší odbor předem omlouvá.

Případné dotazy k plánovanému záměru lze učinit telefonicky 267 902 356 nebo prostřednictvím emailu: havelp@praha11.cz.

Ing. Pavla Hlaváčková, odbor životního prostředí

18.3.2013 13:09:53 | přečteno 1655x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load