Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Upozornění pro podnikatele - dopravce provozující tzv. velkou dopravu

Upozornění pro podnikatele provozující tzv. velkou dopravu vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Podnikatelé v silniční dopravě, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, které obsahuje / i v kombinaci s jiným druhem dopravy / vymezení předmětu podnikání jako :

Silniční motorová doprava nákladní
- vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,

Silniční motorová doprava osobní

-  vnitrostátní veřejná linková, vnitrostátní zvláštní linková,
-  vnitrostátní příležitostná, mezinárodní příležitostná,

upozorňujeme, že s účinností od 1.6.2012 došlo zákonem č.119/2012 Sb., ke změně zákona č.111/1994 Sb., o silniční motorové dopravě, a to rovněž v oblasti provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.

V důsledku změněné úpravy byla všem dopravcům stanovena povinnost ve lhůtě jednoho roku od nabytí účinnosti  tohoto zákona splnit nově stanovené podmínky a požádat opětovně o koncesi pro tzv. velkou dopravu.

Tuto možnost podnikatelé mají do 31.5.2013 /včetně/

Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, bude jejich živnostenské oprávnění zrušeno.

Tyto skutečnosti se týkají tzv. velké dopravy, t.j. dopravy vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pokud podnikatel již nadále nehodlá tento druh dopravy nebo dopravu jako takovou provozovat, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění nebo jeho změnu.

Pro další informace, kontaktuje pracovníky živnostenského odboru ÚMČ Praha 11 osobně v úředních dnech, telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní informace najdete na těchto stránkách.

  

4.4.2013 13:11:27 | přečteno 1361x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load