Termín vyúčtování grantů v oblasti kultury a sportu a tělovýchovy za rok 2007

Upozorňujeme všechny organizace, které čerpaly dotace na své projekty v rámci Grantového programu v roce 2007, že vyúčtování je třeba odevzdat nebo zaslat na odbor školství a kultury do 31. ledna 2008. Vyúčtování se týká dotací poskytnutých Městskou částí Praha 11 v roce 2007 na podporu projektů v oblasti kultury a sportu a tělovýchovy.

Upozorňujeme subjekty, které získaly pro rok 2007 od MČ Praha 11 dotaci na realizaci projektů v rámci grantových programů MČ Praha 11 v oblasti kultury a sportu a tělovýchovy, že termín vyúčtování dotace je závazný dle platně uzavřené smlouvy k 31.lednu 2008 (pokud není ve smlouvě uveden termín k 31.3.2008).
Jak vyplývá z uvedené smlouvy, pokud subjekty neodevzdají řádné vyúčtování v termínu, budou vyzvány k vrácení dotace.

Vytvořeno 15.1.2008 13:07:03 | přečteno 1893x | Dana Foučková
load