Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Studenti architektury přemýšleli, jak oživit centrum Jižního Města

Jednou z priorit městské části Praha 11 je regenerace Jižního Města. Původně monotónní bytovou zástavbu největšího českého sídliště se postupně daří měnit ve fungující moderní město. Chybí mu však skutečné centrum. A právě vytvořením koncepce živoucího centra Jižního Města byli pověřeni studenti architektury, kteří se zúčastnili 1. ročníku soutěže nazvané „Praha - Nové Háje: Metamorfóza městského prostoru“.

Do architektonicko-urbanistické soutěže se zapojili studenti fakulty architektury na pražském ČVUT a fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Soutěž vyhlásila architektonická společnost Helika a a starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský jí udělil záštitu.

Studenti měli za úkol ve svých návrzích vyřešit prostor uprostřed Hájů a vytvořit zde suverénní městské centrum celého Jižního Města. Hlavním smyslem bylo vytvořit ideový koncept, jak využít a uspořádat tento prostor. Studentům byla ponechána absolutní volnost, v zadání nebylo konkrétně nespecifikovalo, co by mělo na Hájích vyrůst.

Přesto lze v soutěžních návrzích hledat společné prvky. Především je to snaha o využití volných ploch a důraz na funkčnost. Naprostá většina soutěžních návrhů kombinuje administrativní budovy s bytovou výstavbou a doplňuje je o prostory ke kulturnímu a sportovnímu vyžití.

Autorská dvojice, která v soutěži zvítězila, obklopila současnou stanici metra Háje administrativnímu budovami, které by ale překryl pás zeleně, jež by logicky navazoval na zeleň v Centrálním parku. Přesměrováním komunikace Opatovská pak vytvořili velký prostor pro sportovní halu v podobě tenisového míčku, jež by se stala dominantou oblasti.

Kreativitou a precizním zpracováním se vyznačoval i návrh druhé finalistky. Ta se rozhodla prostor „rozlomit“ do několika zelených ploch, které kontrastují se skleněnými kancelářskými budovami.

Autor návrhu, který se umístil na třetím místě, nejvíce zachoval současný ráz Hájů. Stávající výstavbu citlivě doplnil novými budovami.

„Pohled mladé generace na rozvoj Jižního Města nás velice zajímal. Háje jsou příkladem lokality, pro kterou dlouhodobě hledáme řešení. Soutěžní návrhy se v několika podstatných detailech shodují s naposledy prezentovaným řešením architektonické společnosti Helika, což nás utvrzuje v přesvědčení, že jdeme správným směrem,“ říká starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

Obyvatelé Prahy 11, ale i další zájemci, si mohou prohlédnout návrhy finalistů soutěže „Praha - Nové Háje: Metamorfóza městského prostoru“ v Kulturním centru Zahrada, kde budou vystaveny od 3. do 30. září 2009.

2.9.2009 11:36:07 | přečteno 1779x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load