Na obsah stránky

Jazyk:
 

Snížení příspěvku na péči poškodí zejména seniory a jejich rodiny

Novela zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách předložená v minulém týdnu k připomínkovému řízení, neřeší systém vyplácení příspěvku na péči, ale poškozuje lidi a jejich blízké. Snižuje jim totiž výši příspěvku v I. stupni z původních dvou tisíc korun na 800 korun. „Chápu Ministerstvo práce a sociálních věcí, že se snaží v tomto bezedném sociálním systému nalézt úspory, ale nemělo by tím poškozovat lidi, kteří ze zákona na tyto peníze mají nárok, nebo jejich blízké, jež se o své zdravotně handicapované starají,“ kritizuje změnu v novele pražský radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Podle něj by se tento záměr v případě schválení negativně promítl do rozpočtu rodin a také do oblasti sociálních služeb, které si tito Pražané objednávají, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. „Novela by měla řešit zákonem špatně zvolený systém vyplácení příspěvku, v žádném případě však jeho výši. Musíme si uvědomit, že pokud lidé využijí tyto peníze od státu na sociální služby a prodlouží si tím dobu, kdy mohou zůstat ve svých bytech, šetří tím finance vynakládané na provoz zařízení, jako jsou domovy seniorů nebo ústavy sociální péče, na které by měli v řadě případů nárok,“ vysvětluje radní Janeček. Dodává, že si dovede představit i zvýšení příspěvku na péči, ale jen za předpokladu, že nebude zneužíván, jak je tomu ve značné míře v současné době.

Pražský radní totiž stále zastává názor, že optimální je vyplácení příspěvku na péči formou nepeněžitého plnění na zajištění potřebných sociálních služeb. „Připravujeme už v tomto směru společně s několika firmami kroky, které by tuto variantu umožňovaly, ať už formou poukázek nebo jiným způsobem, a přitom výrazně nezatížily administrativu úřadů,“ popisoval radní Janeček. Přímé vyplácení peněz by podle něj bylo umožněno jen blízkým nebo rodinným příslušníkům na poskytovanou péči svému blízkému, kterému vznikne nárok na příspěvek na péči.

Zneužívání příspěvku na péči totiž značně poškozuje také poskytovatele sociálních služeb tím, že lidé pobírající příspěvek na péči často tyto peníze využívají k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Finance se tak nevracejí do sociálního systému a stát, města a obce musí jejich provozovatele podporovat jiným způsobem, aby nezanikli. „Sledujeme to hlavně v neziskovém sektoru, který se kvůli tomu dostal do velkých finančních problémů,“ nastiňuje Janeček.

V Praze pobírá příspěvek na péči téměř 22 000 lidí. Z toho v I. stupni ve výši 2 000 Kč přibližně polovina. „Je to výrazné procento lidí, kterým by snížení příspěvku připravovanou novelou velmi zkomplikovalo jejich životní situaci,“ dodal radní Janeček s tím, že téměř 60 procent lidí pobírajících příspěvek tvoří senioři ve věku nad sedmdesát pět let.

2.9.2008 10:42:25 | přečteno 2383x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load