Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Snížení příspěvku na péči poškodí zejména seniory a jejich rodiny

Novela zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách předložená v minulém týdnu k připomínkovému řízení, neřeší systém vyplácení příspěvku na péči, ale poškozuje lidi a jejich blízké. Snižuje jim totiž výši příspěvku v I. stupni z původních dvou tisíc korun na 800 korun. „Chápu Ministerstvo práce a sociálních věcí, že se snaží v tomto bezedném sociálním systému nalézt úspory, ale nemělo by tím poškozovat lidi, kteří ze zákona na tyto peníze mají nárok, nebo jejich blízké, jež se o své zdravotně handicapované starají,“ kritizuje změnu v novele pražský radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Podle něj by se tento záměr v případě schválení negativně promítl do rozpočtu rodin a také do oblasti sociálních služeb, které si tito Pražané objednávají, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. „Novela by měla řešit zákonem špatně zvolený systém vyplácení příspěvku, v žádném případě však jeho výši. Musíme si uvědomit, že pokud lidé využijí tyto peníze od státu na sociální služby a prodlouží si tím dobu, kdy mohou zůstat ve svých bytech, šetří tím finance vynakládané na provoz zařízení, jako jsou domovy seniorů nebo ústavy sociální péče, na které by měli v řadě případů nárok,“ vysvětluje radní Janeček. Dodává, že si dovede představit i zvýšení příspěvku na péči, ale jen za předpokladu, že nebude zneužíván, jak je tomu ve značné míře v současné době.

Pražský radní totiž stále zastává názor, že optimální je vyplácení příspěvku na péči formou nepeněžitého plnění na zajištění potřebných sociálních služeb. „Připravujeme už v tomto směru společně s několika firmami kroky, které by tuto variantu umožňovaly, ať už formou poukázek nebo jiným způsobem, a přitom výrazně nezatížily administrativu úřadů,“ popisoval radní Janeček. Přímé vyplácení peněz by podle něj bylo umožněno jen blízkým nebo rodinným příslušníkům na poskytovanou péči svému blízkému, kterému vznikne nárok na příspěvek na péči.

Zneužívání příspěvku na péči totiž značně poškozuje také poskytovatele sociálních služeb tím, že lidé pobírající příspěvek na péči často tyto peníze využívají k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Finance se tak nevracejí do sociálního systému a stát, města a obce musí jejich provozovatele podporovat jiným způsobem, aby nezanikli. „Sledujeme to hlavně v neziskovém sektoru, který se kvůli tomu dostal do velkých finančních problémů,“ nastiňuje Janeček.

V Praze pobírá příspěvek na péči téměř 22 000 lidí. Z toho v I. stupni ve výši 2 000 Kč přibližně polovina. „Je to výrazné procento lidí, kterým by snížení příspěvku připravovanou novelou velmi zkomplikovalo jejich životní situaci,“ dodal radní Janeček s tím, že téměř 60 procent lidí pobírajících příspěvek tvoří senioři ve věku nad sedmdesát pět let.

2.9.2008 10:42:25 | přečteno 2336x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load