Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Řešení úspor energií v MŠ a ZŠ v majetku Městské části Praha 11

V těchto mateřských a základních školách bylo v posledních letech rozhodnuto o celkové revitalizaci objektů. Jednalo se o zateplení obvodového pláště budov, střech, výměny oken a další opravy. Poté byly provedeny opravy topných systémů. Dalším logickým krokem bylo zavedení systémů Regula a instalace měřicích systémů s napojením na vzdálený dispečink.

Jihoměstská majetková a. s., která má správu budov na starosti, pomocí těchto návazných investic do oprav a úprav, zavedla nový systém, který umožňuje monitorovat spotřebu vody, elektrické energie a spotřebu tepla s možností její regulace. Monitorováním těchto médií se tak dají uspořit výrazné finanční prostředky.

Obr  1 Monitoring spotřeby, obrázek se otevře v novém okněMonitoring spotřeby a odhalování havárií

Problémem třeba bylo odhalování a opravy těžko zjistitelných úniků vody na rozvodech, které jsou vedeny hluboko v zemi. Pokud třeba dojde k úniku vody, která následně odtéká do kanalizace, nedochází ke zjevnému průsaku. Než vůbec dojde k zaznamenání takového úniku, uběhne standardně minimálně měsíc, než je zaznamenán zvýšený odběr. Ztráty vzniklé úniky vody z těchto havárií pak jdou v některých případech do statisíců Kč. Díky online monitoringu spotřeby tak již nemůže k těmto ztrátám docházet, zvýšená spotřeba je ihned odhalena a okamžitě eliminována.

V první fázi byly monitorovány a řízeny rozvody tepla, na konci roku 2011 byly na dispečink dále napojeny rozvody vody a elektrické energie. Systém monitoringu tak integruje všechna média. Tím umožňuje monitorovat spotřebu a přesně nastavovat topné režimy dle přání a potřeb provozu jednotlivých budov. Tím výrazně pomáhá snižovat provozní náklady na spotřebu.

Systém monitoruje spotřebu po 20 minutách, přičemž reaguje na jakékoliv zvýšení spotřeby formou upozornění obsluhy multifunkčního dohledového centra.

V současné chvíli je na nový systém monitoringu připojeno 9 základních škol a 17 mateřských škol. Zkušební provoz monitorovacího systému už odhalil čtyři havárie vody.

Dva ilustrační příklady

V ZŠ K Milíčovu 674 vznikla havárie vody na hlavním přívodu. Voda unikala do kanalizace, bez zjevného průsaku na povrch. Za 1 hodinu byla spotřeba vody v průběhu havárie asi 30 m3., Toto množství vody představuje cca 1950 Kč. Pokud by byla závada odhalena až další měsíc při vyúčtování, ztráty by činily 1.4 mil. Kč. Díky včasnému odhalení monitoringem byla oprava provedena do 12 hodin od vzniku havárie a náklady na zvýšenou spotřebu vody činily 23.000 Kč.

Obr  3 Regulace tepla v ZŠ Mendelova, obrázek se otevře v novém okněDalší příklad ukazuje, jaké úspory lze dosáhnout regulací vytápění ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1786. Před zateplením a zavedením regulace vytápění činila spotřeba 6.476 Gj. Po zateplení a zavedení regulace se spotřeba tepla snížila na 2.545 Gj. Úspora tepla tak činí 3.931 Gj a při ceně 450 Kč/Gj představuje částku 1.768.950 Kč.

Několik čísel na závěr

V objektech MŠ byla spotřeba tepla před regenerací 19.871 Gj. Po regeneraci budov činí 11 704 Gj. Úspora 8167 Gj představuje částku 3.675.150 Kč. V objektech ZŠ jsou úspory ještě výraznější, před regenerací byla spotřeba 32.660 Gj, po regeneraci 16.590. Úspora činila 16.070 Gj představujících 7.231.500 Kč. Dalších úspor bylo dosaženo v objektech MŠ a ZŠ ve spotřebě plynu, konkrétně se jedná o částku 1.471.230 Kč

Lze tedy konstatovat, že tam, kde proběhla kompletní regenerace objektu, dosahují úspory přes 50 %. Díky energetickým opatřením v objektech MŠ a ZŠ, které Městská část Praha 11 již realizovala, dosahují roční úspory za jednu topnou sezonu více než 12 mil. Kč.

Náklady na monitoring médií činily cca 30 tisíc Kč na jeden objekt mateřské, či základní školy.

Obr  4 Korbel Rozhovor, obrázek se otevře v novém okněNa úvodním obrázku je pohled na výstupy z kamer v dohledovém centru při prezentaci systému novinářům na tiskové konferenci konané dne 22. 5. 2012 v zasedací místnosti společnosti Jihoměstská majetková, a. s.

Další obrázek ukazuje výstup systému v podobě 24 hodinového monitoringu spotřeby.

Vzdálená regulace tepla v ZŠ Mendelova (obrázek vlevo) je už jen třešnička na dortu.

Vpravo na obrázku Bc. Rostislav Korbel, ředitel společnosti Jihoměstská majetková, a. s., poskytuje rozhovor pro Český rozhlas.

Dokument s prezentací systému a dalšími informacemi z konference je ikona souboruzde. Velikost souboru je 17 MB.

Petr Kefurt

22.6.2012 12:19:42 | přečteno 1989x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load