Reflexní vesty pro děti z mateřinek

Reflexní bezpečnostní vesty byly předány dětem z mateřských škol.

Reflexní vestičky pro předškoláky z mateřinek

Dárky - reflexní vestičky pro 153 dětí z mateřských škol - rozdávala firma Otis. K 153. výročí svého založení dala vyrobit stejný počet těchto reflexních vestiček, určených ke zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. První vestičky získali předškoláci v Mateřské škole V Benátkách, zástupce firmy Otis jim je 2. května 2006 předal za přítomnosti starostky naší městské části paní Marty Šorfové a jejího zástupce Ing. Jana Šimůnka. Předávání se zúčastnila také ředitelka mateřské školy paní Irena Michalcová. Další reflexní vestičky dostanou děti ze školek v Markušově ulici a v ulici Mírového hnutí.
Vytvořeno 7.6.2006 16:15:59 | přečteno 2334x | Bc. Filip Procházka
load